Salangen-Nyheter

Stilte spørsmål til fylkesråd for utdanning:

Ønsket svar om vgs

Leder for Senterungdommen Sandra Borch.

Leder for Senterungdommen Sandra Borch.

SJØVEGAN: Senterungdommens leder Sandra Borch fra Lavangen har sendt brev til fylkesråd for utdanning Kent Gudmundsen hvor hun ber om svar på hva som skjer med Sjøvegan videregående skole i fremtiden. I går fikk hun svar.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Sandra Borch fra Lavangen ble tidligere i høst valgt til leder for Senterungdommen og hun ligger ikke på latsiden. Nå ber hun fylkesråden for utdanning Kent Gudmundsen om svar på fremtiden til Sjøvegan videregående skole. I 2010 gjorde fylkestinget et tydelig vedtak på at de tre skolene Finnfjordbotn/Senja, Bardufoss/Høgtun og Sjøvegan skulle utgjøre den fremtidige skolestrukturen i skoleregionen.Etter dette har fylkesrådet fjernet to av programmområdene, Restaurant og matfag og vk2 reiseliv. Det reiser da spørsmålet, hvilken fremtidsperspektiver har fylkeskommunen som skoleeier for Sjøvegan videregående skole?

Fremtiden

I brevet fra Sandra står det følgende å lese. - En er kjent med at kommunene i skolens nedslagsfelt jobber med samarbeidsstrategier i forhold til skolens fremtid. Det innebærer blant annet:

1. Et bredt nok og forutsigbart basistilbud ved skolen. Her bør en ta utgangspunkt i skoletilbudet slik det var for skoleåret 2009/2010.

2. Et fire til seksårig utviklingsprogram der en ser på hvordan skolen i samarbeid med næringsliv, kommuner og andre kan utvikles til ”grunderskolen” i Nord-Norge. Det innebærer en innovativ satsing der skolen tillegges regionale og fylkeskommunale oppgaver knyttet kompetansetiltak og næringsutvikling utover skolen ordinære rammer.

Videre spør hun om fylkesråden vil stille seg positiv til et samarbeid om dette?

Svaret

Torsdag fikk hun svar, men det var ikke helt som hun ønsket. Fylkesråden sier i sitt svar at han er åpen for å vurdere ulike typer samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og nærinslivet som kan styrke de videregående skolene, men hvordan, det må man komme tilbake til.- Jeg synes svaret fra fylkesråden var litt nølende, men tror at dette kan være et gått utgangspunkt, sier Sandra Borch. Men en ting som er sikkert i følge Sandra, er at Senterpartiet skal fortsette å kjempe for det fremtidige tilbudet til Sjøvegan videregående skole samt å jobbe for å få til et utviklingsprogram over år, der fylkeskommune, næringsliv og kommuner, sammen kan utvikle Sjøvegan videregående skole til en "gründerskole". Den skolen i Nord-Norge der kompetansetiltak og næringsutvikkling blir sentralt.

Annonse