Salangen-Nyheter

Landbrukskrisen etter sist vinter:

300.000 til landbruket

På bildet: Ordføreren i Salangen, Ivar B. Prestbakmo og næringsutvalget i Salangen gir 300.000 kroner til landbruksnæringa i Salangen. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Salangen kommune gir 300.000 kroner til landbruksnæringa i bygda, etter overvintringsskadene som næringa har vært utsatt for.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Bakgrunnen for at kommunen går inn med støtten, er den svært alvorlige situasjonen for næringen på grunn av overvintringsskader og avlingsskader.  Staten og partene i jordbruksavtalen har fordoblet erstatningen til Troms, og fylkestinget har gitt et bidrag i tillegg. På siste næringsutvalg møte i Salangen ble det besluttet å sette av 300.000 kroner i bidrag til aktører innen næringen i Salangen som er rammet hardt. - Det dreier seg om rundt 20 næringsdrivende innenfor næringen i bygda, som vil få nyte godt av støtten, sier ordfører Ivar B. Prestbakmo.

Vil anmode fylkesmannen

Næringsutvalget i Salangen anmoder nå Fylkesmannen i Troms om å ivareta det nødvendige koordineringsarbeidet slik at de samlede tiltakene blir gjennomført raskt. Næringsutvalget ønsker med sitt vedtak å si at situasjonen for landbruksnæringa også i Salangen er så alvorlig både på kort sikt og på lengre sikt at ekstra tiltak er nødvendig. Dette går fram av en pressemelding fra kommunen. - Landbruksnæringen er og skal fortsatt være en viktig næring i tiden fremover, sier ordfører Ivar B. Prestbakmo bestemt.