Salangen-Nyheter

60 mill. til videreutvikling

Ordføreren i Salangen, Ivar B. Prestbakmo (bildet) vil ha 60.millioner kroner til å kunne videreutvikle studietilbudet ved Høgskoler i distrikter.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

På bildet:

Ordfører Ivar B. Prestbakmo (SP) vil ha 60.millioner kroner til videreutvikling av studietilbud.

Et bredt partneskap i distrikts-Norge er nå under oppseiling. Det handler om å få til like gode forutsetninger for kunnskapsutvikling som i sentrale strøk. Ivar B Prestbakmo peker på at staten må ta et stort ansvar for å få fortgang på utviklingen. - Byene får nesten alle statlige virkemidler for kunnskapsutvikling. Nå må distriktene rustes opp for å kunne ta del i kunnskapssamfunnet, og tilby reelle muligheter for livslang læring, sier Prestbakmo.

Studiesenteret.no

Det er gjennom medlemsskapet i Studiesenteret.no at partnerskapet nå kommer på banen. Studiesenteret.no er Norges eneste nasjonale nettverk av studiesentra og opplæringssentra som gir folk i distriktene tilgang på høyere utdanning der de bor. Det unike nettverket vokser raskt og omfavner snart 100 norske kommuner. - Vi har utviklet et forslag sammen som betyr at staten bidrar med ressurser til vårt offentlige nettverk. Får vi til et partnerskap der kommuner, fylker og staten går sammen, kan vi løse en av de viktigste utfordringene vi har i distrikts-Norge, sier Prestbakmo.

60 millioner

For å kunne gi 100 norske distriktskommuner et bredt høgskoletilbud, spesielt myntet på voksne og mennesker i omstilling, har man beregnet en årlig kostnad på 60 millioner kroner. - For dette kan vi sammen med våre høgskolepartnere produsere omlag 5.000 studenter. Det viser hvor effektivt denne nasjonale dugnaden kan gjøres, bare vi går sammen og utnytter de muligheter som nettverk, nye teknologier og samarbeid gir oss, avslutter ordfører i Salangen, Ivar B Prestbakmo.

Arkivfoto: Jon Henrik Larsen