Salangen-Nyheter

Vegtrafikksentralen advarer:

Advarer mot sau og rein

Vegtrafikksentralen advarer mot sau og rein som trekker ut i vegbanen og inn i tunneler for å kjøle seg ned. ARKIVFOTO: VEMUND MATHIESEN

Vegtrafikksentralen advarer mot sau og rein som trekker ut i vegbanen og inn i tunneler for å kjøle seg ned i disse sommerdager. Det er en kjennsgjerning at sau og andre dyr søker skygge når det blir for varmt ute. Og mange av dem søker inn i tuneller. 

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Meldinger om beitedyr på «ville veger» kommer inn fra hele Nord-Norge i løpet av sommeren. Hvert år blir et stort antall dyr drept på vegene. Som trafikant har du plikt til å hjelpe et dyr som åpenbart er skadet eller hjelpeløst. Hvis det er snakk om beitedyr eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal du varsle eieren eller politiet.