Salangen-Nyheter

"Feirer" 40 år med undertrykkelse:

- Afrikas siste koloni

SJØVEGAN: Leder i Salangen AUF, Lise Davis Nordbye har skrevet et leserinnlegg til nettavisen i anledning Vest-Saharas nasjonaldag/ uavhengighetsdag i dag 27.februar.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Koloni, ett gammelt ord vi lærer om i historietimen. Det er noe som var. Eller er det det? I dag finnes det fortsatt en koloni: Vest-Sahara - Afrikas siste koloni. Etter at Spania trakk seg ut som kolonimakt har Vest-Sahara vært okkupert av Marokko. I 1991, etter mange år med krig ble det våpenhvile som et resultat av FN-forhandlinger. FN lovet det befolkningen i Vest-Sahara, saharawiene, en folkeavstemning i 1992, det har ennå ikke skjedd.

Vest-Sahara er glemt av verdenssamfunnet og overlatt til sin egen skjebne. Halvparten av den saharawiske befolkningen lever under daglig undertrykkelse og diskriminering i de okkuperte områdene i Vest-Sahara. Den andre halvparten har tilbrakt snart fire tiår under svært vanskelige forhold i flyktningeleirene i Algeries ørken, et område som regnes for ubeboelig. I leirene vokser barn og ungdom opp uten framtidsutsikter med nødhjelp fra en håndfull organisasjoner.

Gjennom rikholdig dokumentasjon fra blant annet Amnesty International og Human Rights Watch slås det fast at overgrepene overfor den saharawiske befolkningen i de okkuperte områdene er systematisk og brutal. Menneskerettighetsaktivister utsettes for overvåking, vold, tortur og diskriminering på arbeidsmarkedet så vel som i utdanningssystemet. På internasjonale rangeringer over politisk friheter scorer Vest-Sahara lavest, av alle verdens land. FNs fredsstyrke MINURSO har som oppgave å overvåke våpenhvilen, men er samtidig den eneste FN styrken i verden som ikke får tillatelse til å rapportere om brudd på menneskerettighetene som systematisk foregår i Vest-Sahara av marokkanerne.

2200 kilometer. Det er lengden på muren som skiller de okkuperte områdene fra de frie områdene kontrollert av saharawiske selvstyremyndigheter, POLISARIO. Langs muren er noen av verdens største minefelt. Marokko er et av få land som ikke har knyttet seg til konvensjonen som forbyr bruk av personell miner. Det sier noe om midlene Marokko som okkupasjonsmakt er villig til å benytte.

I en tid da den økonomiske krisen i Europa øker i omfang, minker også nødhjelp og bistand til flykningene. Bare fra 2011 til 2012 så man et kutt på hele 40 % i leirenes helsebudsjett. Situasjonen blir stadig verre. Fredsforhandlingene mellom partene mangler realitet og tiden er i ferd med å renne ut for Vest-Sahara, er det på tide med nye grep. Å anerkjenne Vest-Sahara er en politisk handling og vil være et sterkt signal om at fredsforhandlingene må gjenopptas. Om lag 80 land har til nå anerkjent landet som selvstendig. Det krever Salangen AUF at også Norge gjør. I år ‘feirer’ de 40 år med undertrykkelse. Vi kan ikke lengre glemme det saharawiske folk, de har vært overlatt til seg selv for lenge.

Lise Davis Norbye

Leder i Salangen AUF

ANNONSE
Annonse