Salangen-Nyheter

Innbyggere i Ibestad forbannet:

Aksjonerte mot ferge- og veikutt

OPPMØTE: Mange møtte opp for å delta i markeringen. Her holder ordfører Dag Sigurd Brustind appell om saken underveis. FOTO: TOR MEYER

HAMNVIK/HARSTAD: En rekke ibestadværinger demonstrerte onsdag formiddag med å holde en punktmarkering på ferga mot Harstad ved ankomst kystbyen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Markeringen kommer som en motreaksjon mot at Troms- og Finnmark fylkeskommune har snurret igjen pengesekken sammen i forhold til forbedring av fylkesvei 848 på Ibestad og fergetilbudet tilhørende kommunen.

Det er det flere som mener vil gjøre det vanskelig å drive med næring inn og ut av kommunen.

- Denne markeringen er et omforent politisk initiativ på Ibestad, mot samferdselsrådets innstillinger når det gjelder kutt på midler til ferge og fylkesvei 848, skriver Hugo Olsen, varaordfører i Ibestad kommune i et innlegg postet på Facebook tirsdag kveld.

Fylkeskommunen har nemlig kuttet 360 millioner kroner til bedring og vedlikehold av veinettet og opprettholdelse av fergesambandet i kommunen.

- Vi ønsker å invitere alle innbyggere/politikere i Ibestad med på denne markeringen, slik at vår misnøye mot slike kutt vises, og ikke vil bli akseptert fra vår side. Vi inviterer også alle dere Ibestadværinger som har flyttet til Harstad, til å delta sammen med oss på denne markeringen, skrev Olsen videre tirsdag.

Under markeringen holdt ordfører i Ibestad kommune Dag Sigurd Brustind en appell.

- Vi er samlet her i dag fordi fylkesrådet har lagt frem et budsjettforslag som innebærer  at all veiutbedring i Ibestad stanser i inneværende vårperiode, sa han på markeringen.

Han trekker fram Seglstein som en spesielt farlig, viktig og utsatt strekning.

- Utbedring av Seglstein  er viktig for innbyggere og næringsliv. I dag er Seglstein en farlig veistrekning med en stigning på tretten prosent. Trailere står fast om vinter og laksen kommer ikke fram. Veistandarden er svært dårlig. Skal du en tur på legevakta på Setermoen er det en meget ubehagelig biltur for den som er syk. Både kjøretøy og syke ristes slik at det gjør ordentlig vondt, sa han.

Han mener ikke dette bør være akseptabelt for noen på fylkestinget.

- Utbedring har lenge vært ønsket. Veien ble bygget i 1920 og har bare stykkevis blitt forbedret. Asfalten er hovedutfordringen. Denne veistrekningen er 2,9 meter på det breieste. Dette bør ikke være akseptabelt for noen på fylkestinget. Bare i år har vi vært innestengt seks ganger, på grunn av fare for skred, skred som har gått eller fare for ras, sa han på markeringen.

OPPMØTE: Mange tok med bilene sine på ferga for å markere i aksjonen. FOTO: TOR MEYER