ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
Salangen-Nyheter

Ordføreren i Salangen:

Åpner kontorhotellet

Det nye kontorhotellet åpner i morgen mandag 22.april i Huset mot havet. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: I morgen mandag 22.april åpnes det nye kontorhotellet i Salangen, eller steduavhengige arbeidsplasser i ”Huset Mot Havet” på Sjøvegan. Åpningen foretas av ordføreren.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Etter modell fra Dyrøy er det lagt til rette for 11 arbeidsplasser og 4 studentplasser. Det vil bli kulturelt innslag fra Salangens egen viseklubb ” Balauba” som vil starte begivenheten, mens selve åpningen vil bli foretatt av ordfører Ivar B. Prestbakmo. - Det er åpent for publikum med omvisning i de nye, flotte lokalene. Servering av kaker og kaffe til alle, forteller Gunnar Sæbø i NASA Salangen.

Åpningen skal skje fra kl. 12.00.Hva er stedsuavhenige arbeidsplasser?

Stedsuavhengig arbeid er arbeid som utføres på geografisk avstand fra arbeidsgiver eller oppdragsgiver. I tillegg til stedsuavhengig arbeid, brukes uttrykk som fjernarbeid, telependling og fleksible arbeidsformer. Eksempler på stedsuavhengig arbeid kan være å arbeide hjemme én eller flere dager i uka, eller å arbeide fra et mobilt kontor. Du arbeider der du er. Ny teknologi, bredbånd og bedre organisering av arbeidslivet, gjør det mulig å løse en rekke arbeidsoppgaver stedsuavhengig. Du kan arbeide stedsuavhengig hele arbeidstiden, eller i deler av denne. Stedsuavhengig arbeid kan også være et godt alternativ i perioder, for eksempel etter sykdom eller permisjon. Det er vanlig å ha en kombinasjon av stedsuavhengig arbeid og arbeid på en ordinær arbeidsplass.