Salangen-Nyheter

Aktivitetslunge i sentrum:

Åpnet Strandparken

Kultursjef i Salangen, Kurt Jan Kvernmo er kjempeglad for at Stranparken nå er offisielt åpnet. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Kultursjef i Salangen, Kurt Jan Kvernmo er kjempeglad for at Stranparken nå er offisielt åpnet. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Lørdag formiddag ble Strandparken på det tidligere U4-området offisielt åpnet av ordføreren i Salangen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Det var mellom 20-30 personer som hadde møtt frem lørdag formiddag for å få med seg den offisielle åpningen av den nye "aktivitetslungen" i sentrum av Sjøvegan. Strandparken har vært under planlegging og trinnvis utbygging siden 2015. Første anlegget som ble planlagt var isflate for skøyteaktivtet. Etter skøytebanen har det utviklet seg til en aktivitetspark med mange muligheter for fysisk aktivitet for de som ønsker å drive uorganisert aktivitet.

Benyttes av alle

Anlegget er et aktivitetsanlegg som skal kunne benyttes av skolen, barnehagen, SFO og ikke minst innbyggere, tilreisende og lag og foreninger i kommunen. Pr i dag er anlegget mye benyttet av både grunnskolen og videregående skole i forhold til fysisk aktiviet for elevene. Anlegget ligger også i nær tilknytning til bo bil og campingvognoppstillingsplassen i Sjøvegan sentrum. Besøkende har da enkel tilgang til apparatene som kan benyttes. På lørdagens åpning var SIF Ski og SIF friidrett med, og de var med å skape aktivitet i anlegget og apparatene etter åpningen. Salangen kommune serverte bål kaffe og noe å bite i under åpningen. Aktivitetsparken er også et av kommunens nærfriluftslivsanlegg med elementer som gapahuk og grillmulighet midt inne i parken.

Annonse