Salangen-Nyheter

Frokost på Fjellkysten Gjestehus:

Årets viktigste frokost

Styreleder i Astafjord Vekst, Kjell-Sverre Myrvoll (t.v.) og Anne Sofie Stokkan nøt årets viktigste frokost i går. FOTO: HERLEIF KRISTOFFERSEN

ÅBREKKA: Astafjord vekst inviterte til årets viktigste frokost i forbindelse med et landsomfattende arrangement. Målet er å sette søkelyset på at det er for få tilrettelagte arbeidsplasser, og dermed løfte saken på den politiske dagsordenen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Torsdag 4. oktober 2018 organiserte ASVL (Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter) til å arrangere "Årets viktigste frokost", hvor det direkte målet er å få landets politikere til å få bevilget 2000 nye varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) i neste stortingsperiode. – Det er slik at 150 personer er på stortinget på frokost i dag, hvor politikerne får lagt frem et krav om 2000 nye arbeidsplasser. I vår region Troms utgjør det 82 prosent av personer med funksjonsnedsettelse i alderen 18 - 25 år , mangler arbeidsplasser, og i vår region Troms utgjør det 18%. Astafjord vekst eies av kommunene Lavangen, Salangen, Gratangen og Dyrøy, og har 46 plasser i disse kommunene, sier styreleder i Astafjord Vekst, Kjell-Sverre Myrvoll.

– Jeg er jo blitt kjent med mange nye mennesker, det er sosialt og jeg har fått muligheten til egenutvikling som også føre til at jeg får en bedre livskvalitet, forteller Glenn Johannesen til nettavisen. FOTO: HERLEIF KRISTOFFERSEN

Fokus

Ved frokostbordet var ordførerne og rådmennene samt formannskapet i de respektive kommunene som eiere av Astafjord Vekst invitert. – Som styreleder i vekstbedriften er det viktig å sette fokus på hva behovet er i våre kommuner. Det handler om å bevisstgjøre politikerne som da må ta saken videre for å påvirke bevilgende myndigheter om flere plasser. Det som er viktig er å kunne gi et tilbud til mennesker som ikke kommer inn på det ordinære arbeidsmarkedet, men som allikevel har en restarbeidsevne som kan brukes med riktig tilrettelegging. Dette vil bedre livskvaliteten til den enkelte, og at personene opplever at dem kan brukes til noe, og kanskje produsere noe som samfunnet etterspør. Vi har jo planer om å ekspandere og intensifiere drifta i vekstbedriften, sier Myrvoll til nettavisen.

Ordfører i Dyrøy kommune, Marit Alvig Espenes (t.v.) og ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo ser viktigheten til Astafjord Vekst, og håper det blir noen bevilgninger på statsbudsjettet. FOTO: HERLEIF KRISTOFFERSEN

Betyr mye

Det å få muligheten til å kunne gjøre noe samfunnsnyttig betyr enormt mye for mange. – Jeg har vært i Astafjord vekst siden 2014, og stortrives her. Det å få en slik mulighet har betydd enormt for meg personlig. Jeg vil si at dette betyr alt for meg og har høynet min livskvalitet. I tillegg er det sosialt å kunne være i jobb og jeg vil fortsette her så lenge det er mulig, forteller Anne Sofie Stokkan til nettavisen. – Jeg har også vært her siden 2014, etter at jeg ble ufør i 2008.  Før det var jeg i ordinært arbeid, men så fikk jeg et varig tilbud her. Jeg er jo blitt kjent med mange nye mennesker, det er sosialt og jeg har fått muligheten til egenutvikling som også føre til at jeg får en bedre livskvalitet. Jeg håper at dette fokus som settes i dag kan påvirke til at det blir opprettet flere arbeidsplasser, avslutter Glenn Johannesen til nettavisen.

Det var mye godt å velge i på det unike frokostbordet ved Fjellkysten Gjestehus under gårsdagens frokost. FOTO: SISSEL MATHISEN

Viktig tema

Det er tydelig at også politikerne vil være med på å sette fokus på dette temaet. – I alle kommuner er det jo en utfordring at ikke alle har jobb, så det er bra at det settes fokus på dette temaet. Så er det jo slik at vi aldri vil få 100 prosent oversikt over behovet, og særlig dem som har høy uføregrad. Som eiere av Astafjord vekst som er en stor bedrift og har mange forskjellige tilbud, vil vi jo som politikere påvirke i den grad vi har mulighet overfor NAV Troms som tildeler nye plasser, sier ordfører Marit Alvig Espenes til nettavisen. – Vi vet jo ikke om det blir noen økte bevilgninger på statsbudsjettet, men vi håper det blir, og også at sentrale politikere får øynene opp med dette fokuset som er satt nå i dag, hvor vi som eiere vil påvirke så godt vi kan, sier ordfører i Salangen kommune, Sigrun Wiggen Prestbakmo avslutningsvis til nettavisen.