Salangen-Nyheter

Skatt Nord:

Betaler ut skattekroner

I morgen onsdag kommer skattepengene til selskaper, næringsdrivende og personlige skatteytere som ikke fikk oppgjøret i juni. FOTO: BYRÅ

I morgen onsdag 20. oktober 2010 kommer skatteoppgjøret for selskaper, næringsdrivende og personlige skatteytere som ikke fikk skatteoppgjøret i juni.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Hovedutfordringen ved likningsarbeidet har vært at urovekkende mange aksjeselskaper ikke leverer selvangivelsen. Selskaper som ennå ikke har levert selvangivelsen har fått skjønn på til sammen 347 millioner kroner. Lønnstakere i Skatt nord har gjennom ulike kontroller fått økt inntekten med til sammen 358 millioner kroner.

Skjønn på selskaper i nord

Mange selskaper leverer ikke selvangivelsen eller leverer for seint. Over 2100 selskaper har ved utlegg ennå ikke levert selvangivelsen for 2009. Dette er 300 flere enn ved utlegg i fjor. Selskapene har derfor fått skjønn på inntekten med over 347 millioner kroner. I tillegg til ordinær skatt, blir disse selskapene også belastet med 30 % tilleggsskatt. Foreløpig er også 12 av selskapene anmeldt. - Det at selskap ikke leverer selvangivelse er utakseptabel. Skatt nord har tatt initiativ til ulike grep som skal sikre at ligningsoppgavene leveres, og at de leveres til rett tid. Tiltak som vurderes er blant annet at styremedlemmene bli gjort ansvarlig i saker der skatt er tapt, sier regiondirektør Rolf Kåre Jensen.Lønnstakere-økning

I tillegg til skattytere bosatt i Nord-Norge har Skatt nord saksbehandlet 500 000 skattytere med adresse Oslo. Kontrollene som er gjennomført mot skattytere bosatt i Nordland, Troms og Finnmark, 375 000, har medført netto inntektsøkning på 358 millioner kroner. Kontrollene som gjelder bosatte i Oslo har medført en netto inntektsøkning på 887 millioner kroner. Dette gjelder beløp som enten ikke er oppgitt til beskatning eller beløp som feilaktig er ført opp til fradrag.Spesielt fokus

Ulike forhold vedr. utleie har vært kontrollert i Tromsø. Samlet inntektsøkning ble på 13,7 millioner kroner. Blant annet fikk to skattytere i Tromsø øket inntekten med henholdsvis 2,7 og 2,4 millioner kroner. Andre områder som har hatt spesielt fokus er aksjeutbytte, gevinst ved salg av aksjer og utenlandsrelaterte forhold. På samtlige områder er det avdekket forhold som har medført økning av inntekt og/eller formue. Vedr. aksjer så har en person i Tromsø fått øket inntekten med 2,1 millioner kroner og en person i Øst-Finnmark fått øket inntekten med 1,5 millioner kroner.Skattelistene

Skattelistene legges ut til gjennomsyn i tre uker på de stedene i kommunene som vanligvis blir brukt til utleggssted. Skattelistene omfatter både de som fikk skatteoppgjøret i juni, og de som får skatteoppgjøret nå.