Annonse
Salangen-Nyheter

Regionale biblioteker:

Blir Astafjord-bibliotek

Salangen folkebibliotek er ett av bibliotekene som blir innlemmet i Astafjordbibliotekene. ARKIVFOTO: CAMILLA FINVIK

Salangen folkebibliotek er ett av bibliotekene som blir innlemmet i Astafjordbibliotekene. ARKIVFOTO: CAMILLA FINVIK

SJØVEGAN: Folkebiblioteket på Sjøvegan skal endres til å bli ett regionalt bibliotek for Astafjord-regionen. Et folkebibliotek, og tre andre folke- og skole-bibliotek skal opprettes.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Ibestad, Salangen, Gratangen, og Lavangen blir til "Astafjordbibliotekene". Troms fylkeskommune har tidligere bevilget 70.000 kroner til utarbeidelse av regional bibliotekplan for Astafjord. Planforslaget legges nå frem til politisk behandling for formannskapet i Salangen.

Informasjonsformidling

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass, og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent, folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

Utfordringer

Lokalt har vi utfordringer knyttet til at det er små bibliotekenheter og begrensede ressurser, både personalmessig og økonomisk. Videre er det mye som skjer i forhold til e-bøker, og bibliotoket må henge med på utviklingen. Våre personalressurser er redusert de senere årene, og ved samarbeidsløsninger kan man gjøre bedre nytte av fagkompetansen og ressurser, og slik levere gode bibliotektjenester, står det i sakspapirene. Administrasjonssjefen i Salangen kommune legger frem forslag om å legge planforslaget ut til offentlig høring. Fristen settes til 16.april. Saken behandles på mandag i formannsskapet.

Annonse