Salangen-Nyheter

Venter enda på svar fra Riksantikvaren:

Blir Herredshuset fredet?

Når vil vi få vite hva som blir å skje med Herredshuset på Sjøvegan? Vil det bli fredet, eller vil det utbedres og tas i bruk igjen? FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

SJØVEGAN: For tiden ligger det en sak inne hos Riksantikvaren i Oslo om Herredshuset i Salangen. Konservator for Troms Fylkeskommune, Olav Austlid forteller at saken om Herredshuset i Salangen vil mest sannsynlig medføre fredning, eller reguleringsbevaring av bygget.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Det har vært senere kommunikasjon mellom Riksantikvaren og fylkeskonservatoren hvor det har kommet frem informasjon og tilleggsopplysninger rundt Herredshuset på Sjøvegan. Før det kan fattes et endelig vedtak om Herredshuset på Sjøvegan skal det foreligge en vurdering av hva som finnes av tilsvarende bygninger på nasjonal basis.

Kan fatte endelig vedtak

Fylkeskonservator Olav Austlid jobber med kulturminner fra nyere tid (etter 1537), og har ansvar for bygningsvern, verneverdige og fredede bygninger. Han håper de vil få svar fra Riksantikvaren snarest mulig. - Det er kun Riksantikvaren som kan fatte et endelig vedtak, men det må først gjøres vurderinger slik at det er i tråd med nasjonal sammenheng, avslutter Austlid.