Salangen-Nyheter

Gratangen med unik løsning:

Blir hørt av politikerne

Student og politiker Jonas Bertelsen Johnsen. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

ÅRSTEIN: Politikerne i Gratangen har funnet en unik løsning for å sikre gode veier i fremtiden.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Hvert fjerde år skal Fylkesvegplanen rulleres (oppdateres). Som navnet tilsier, skal det i planen komme frem hvilket arbeid som skal gjøres med fylkesveiene fremover i tid.

De overordnede strategier og føringer for utviklingen av vegnettet legges i Fylkesvegplanen for Troms. Prioriteringene av vegprosjekter, dvs. hvilke veiprosjekter som skal gjennomføres først, bestemmes i Handlingsprogrammet for fylkesveier. Dette er helt tilsvarende som på nasjonalt nivå, der det er en overordnet tiårig Nasjonal Transportplan og tilhørende handlingsprogram som rulleres hvert fjerde år.

​​Troms Fylke

I Gratangen kommune har politikerne funnet en unik løsning i forhold til utarbeidelse av årets rapport. Kommunen henvender seg nemlig til sine innbyggere, og ber om innspill og kommentarer som skal bidra til en fullstendig rapport. Vedtaket ble vedtatt på kommunestyremøte i vår, og prosjektet startet 2. juli.

- Har aldri blitt gjort nok

Jonas Bertelsen Johnsen er er kommunestyremedlem og nestleder i hovedutvalget for teknisk, næring og miljø i Gratangen. Det var han selv som la frem forslaget i kommunestyremøtet, og han har naturlig nok fått ansvaret for innsamling av tilbakemeldinger og utarbeiding av rapporten.  - Vi har i mange år fått tilbakemeldinger fra folk om at det må gjøres noe med veiene, men det har aldri blitt gjort nok. Dermed fant vi ut at denne gangen må vi gjøre et skikkelig arbeid og gjøre en grundig gjennomgang slik at fylket får en utfyllende rapport fra oss, sier Johnsen til nettavisen.

Har fått tilbakemeldinger

Johnsen forteller at siden prosjektet startet 2. juli har det kommet inn en del kommentarer. - Vi har fått inn flere innspill, både av veldig detaljert og av generell karakter, sier han. På nettstedet som er opprettet i forbindelse med prosjektet oppfordres det til å inkludere "stedsangivelse, omfang, dybde på hull" og lignende hvis man har anledning til det. Så langt har altså noen gjort det slik, mens andre har foreslått veistrekninger som er problematiske uten å gå i detalj.

Håper på å inspirere andre

Johnsen mener at lignende prosjekter har vært gjennomført tidligere i forbindelse med budsjett og økonomi, men at det innenfor dette omfanget er noe relativt nytt. - Jeg håper jo at andre kommuner kan lære av prosjektet og gjennomføre noe lignende, sier han.

Les mer om prosjektet og gi tilbakemelding til Gratangen kommune på denne siden!