Salangen-Nyheter

Gårds og slektshistorie fra Salangen

Boka er klar til trykk

Kultursjef i Salangen, Kurt Jan Kvernmo er glad for at gård og slektshistoria fra Salangen nå er klar til trykk og for utgivelse. ARKIVFOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

Mange har ventet på at arbeidet som er blitt gjort med gårds og slektshistorie fra Salangen skulle bli ferdig. Nå sender det ut for at boka snart kommer ut for salg.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Salangen kommune startet arbeidet med gårds- og slektshistorien for egen kommune tilbake i 2011. Et møte på Fjellkysten 8. september 2009, der Salangen og Lavangen bygdeboknemd, historielagene fra Salangen og Lavangen, samt Spansdalen historielag var representert, ble starten på arbeidet med gårds- og slektshistorien for Salangen kommune.

Bygdebokforfatter Oddbjørn Knutsen ble engasjert til arbeidet.

Forfatter er nå ferdig med manus til bind 1 og bind 2 av gårds- og slektshistorien fra Salangen kommune, og nå går arbeidet inn i en ny fase der setting, trykking og utgivelse av historien er satt i fokus.

Bygdeboknemda har i forbindelse med trykkeprosessen av bind 1, foretatt en enkel tilbudsinnbydelse der flere aktuelle trykkeri kunne gi tilbud på setting og trykking av bind.

Positiv til trykking

Kommunedirektør Lars Strøm innstiller positivt til at arbeidet som nå er gjort, sendes til trykking og utgivelse.

- Prosjektet av første bind har en kostnadsramme på kr 321.000, - for et opplag på 1.500. Utgiften foreslås finansiert gjennom salgsinntektene. Størrelsen på opplaget er vurdert av

Salangen bygdeboknemd og vurderes realistisk ut fra tidligere salg og at det skal være noen tilgjengelige bind for salg også for kommende år og generasjoner, skriver Strøm i saksutredningen.

Onsdag skal kommunestyret i Salangen endelig vedta om boka skal trykkes og legges ut  for salg.