Salangen-Nyheter

Veien mot Rotvika:

- Den er altfor smal

Mars i år var det veldig glatt på denne strekningen, og på toppen av at det er en smal og til tider uoversiktlig vei, gjør det mer usikkert for tungtransportførerne å frakte varene til og fra Salaks AS. ARKIVFOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

ROTVIKA: Fylkesvei 152 mot Rotvika er en smal vei med få avkjørsler. Dette har en betydelig effekt for tungtrafikken som frakter varer fra Salaks AS hver eneste dag, spesielt da når de møter personbiler på strekningen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Når mørket senker seg og isen skifter veigrepet fra god til farlig glatt, blir noen strekninger litt mer utsatt enn andre for ulykker. Motorveien til Rotvika er blant de veiene som passer til akkurat den beskrivelsen. Veien er relativt smal, og har en mangel på avkjøringer for å gi plass til større transportmidler som daglig kjører den strekningen. - De fleste gangene går det bra, men allikevel skjer det alt for ofte ulykker på strekningen, forteller daglig leder ved Salaks AS, Odd Bekkeli, som kjenner til problemstillingen som veien til Rotvika fører med seg. - Vi har en del tungtrafikk som kjørere på denne veien. Omlag 5 til 6 biler for hver dag. Møter de biler på vei ut fra Rotvika blir det trangt. Jeg kan bare oppfordre folk til å ta hensyn. De som kjører personbil må vike for trailerne, siden det er lettere for dem, forteller Bekkeli, og legger til at det årlig havner et vogntog i grøfta etter å ha møtt på biler.

Daglig leder ved Salaks AS, Odd Bekkeli håper veien til Rotvika blir oppgradert så snart som mulig. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

Høy fart

Det er ingen fartskilt på strekningen mot Rotvika, noe som betyr at fartsgrensa er 80 km/t. Men ettersom vinteren gjør den svingende veien glatt, er det ikke trygt å alltid ligge i den hastigheten. Spesielt hvis det kan dukke opp et vogntog like rundt svingen. - De som kjører tungtransport prøver så godt de kan, men veiene er smal og det er ofte vanskelig å beregne sikkert, sier Bekkeli, og legger avsluttende til det han mener bør gjøres for å sikre veien ytterligere. - Jeg mener det må lages flere avkjøringer, bli nedsatt fartsgrense til 60 km/t, og kanskje bedre skiltet om innsnevringer, for eksempel ved Sommersetbrua, avslutter Bekkeli.