Salangen-Nyheter

Sametingsråd Balto besøkte SN:

- Dere har det fint her

Sametingsråd Marianne Balto (midten) kom innom Salangen Nyheters lokaler sammen med Arbeiderpartiets Jon Myrmel (t.v), Jørn Gunnar Osen (andre t.v.) Ivar B. Prestbakmo og Gunnar Sæbø (t.h.) FOTO: TINA HANSEN

SJØVEGAN: I juni vedtok Sametinget at fem nye kommuner skulle innlemmes i virkeområdet for tilskudd til næringsutvikling (SNT-området). Salangen er én av disse fem. I går besøkte sametingsråden nettavisen Salangen-Nyheter for å se hvordan bedriften har det.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Kommunene som er innlemmet er Balsfjord, Karlsøy, Nordreisa, Skjervøy og Salangen. For næringsaktører i disse kommunene betyr dette at de er velkommen til å søke tilskuddsmidler til næringsutviklingsformål fra Sametinget. I denne uken besøker Marianne Balto de fem kommunene.

Besøkte Salangen-Nyheter

Rådsmedlem Marianne Balto, med følge, tok seg turen innom Salangen-Nyheters lokaler på Sjøvegan i går formiddag. - Utrolig flotte lokaler, kunne Balto si om lokalene til Salangen-Nyheter. Hun vet om at nettavisen er ivrige med å produsere samiske nyheter fra Astafjord- området, og var spent på å få se lokalene ilag med ordfører Ivar B. Prestbakmo.

Rundtur

Formålet med denne rundturen er å få informert kommunene hva det innebærer å bli med i virkeområdet, samt bli kjent med kommunene. Sametingsrådet har allerede innvilget tilskudd til næringsutviklingsformål i én av kommunene. - Solbakken gård i Karlsøy kommune. De har fått innvilget tilskudd inntil kr. 250 000,- til videreutvikling av driften av deres økologiske sauebruk med grønnsaksproduksjon. Også foretaket Motor og Båtservice DA har også fått innvilget støtte på kr. 56 000,- til videreutvikling av slipp- og verkstedanlegg. Så nå er det bare å søke for bedrifter i Salangen også!.

ANNONSE
Annonse