Annonse
Salangen-Nyheter

Utbygginga av Karavika:

Det blir tre ekstra tomter

Det har blitt planlagt tomter, veier og øvrige infrastrukturer i det fremtidige boligfeltet.

Det har blitt planlagt tomter, veier og øvrige infrastrukturer i det fremtidige boligfeltet.

KARAVIKA: Det viser seg at det vil bli 21 tomter i det fremtidige boligfeltet på Karavika, ikke 18, etter at det var nødvendig å gjøre en mindre reguleringsendring.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Utbygginga av Karavika boligfelt har vært til orientering i kommunestyret i Salangen. Boligfeltet er planlagt med utstrekning fra eksisterende bebyggelse i Karavika og opp til snuplass i enden av St.Hansveien. Teknisk sjef Reidar Berg sier at etter en befaring har de sett seg nødvendig til å gjøre en mindre omlegging av nedre vei slik at stigningsforholdet ivaretas. - Ved å legge om den ene veien gir dette oss tre ekstra tomter, som da blir totalt på 21 tomter og ikke 18 som var først tenkt, forklarer Reidar Berg til nettavisen.

Ferdigstilt i august

Berg forklarer at de har inngått en kontrakt med Sweco på prosjekteringen, med en kontraktssum på 259.870,- eks.mva. Prosjekteringen tar for seg utbygging av veier, vann, avløp, belysning samt energitilførsel. Berg kommenterer videre at de håper på å starte utbyggingen av boligfeltet i uke 21, og ver ferdigstilt av prosjektet, men inkludert asfalt i uke 34.

Økt trafikk

En annen problemstilling som har dukket opp er økt trafikkbelastning i St.Hansveien. - Veien er smal med ingen gangfelt med mangelfull belsyning. På sikt ser vi muligheten å bygge ny vei ned til Karavika som en løsning som kan gjennomføres nå eller på ett senere tidspunkt, sier Berg avsluttende til nettavisen.

Annonse