Salangen-Nyheter

Innbygger med reaksjon mot Salangen kommune

- Det er dårlig behandling av innbyggerne

Innbygger Knut Solnes reagerer på Salangen kommune sin behandling av innbyggere når det kommer til å gi tilbakemelding og svar på henvendelser. FOTO: ALEKSANDER WALØR/PRIVAT

Innbygger Knut Solnes reagerer på Salangen kommune sin behandling av innbyggere når det kommer til å gi tilbakemelding og svar på henvendelser. FOTO: ALEKSANDER WALØR/PRIVAT

Flere innbyggere i Salangen har tatt til ordet i sosiale medier og i offentlige diskusjoner at de reagerer på servicenivået og kundebehandlingen de får fra Salangen kommune når det gjelder henvendelser til kommunen. 

Publisert:

Sist oppdatert: 19.02.2022 kl 00:00

Annonse
Annonse

Knut Solnes er en av flere som nå reagerer og har tatt til ordet for at kommunen må gjøre noe med den aktuelle problemstillingen.

- Om det er rutiner som svikter i Salangen kommune, eller om det er en systemsvikt, det vet jeg ikke. Men godt nok er det altså ikke at man ikke responderer på en henvendelse med å si at saken er mottatt og kan gi en viss antydning om når svar kan forventes. Det kan kanskje synes som urettferdig å stille spørsmålstegn ved rutiner på bakgrunn av en enkelt og konkret sak, sier Knut Solnes. Han viser til en søknad som ble sendt av han og Saji Varughese. Svaret på søknaden kom først ett år etter at søknaden var sendt til kommunen.

- Vi fikk ikke noe svar fra kommunen på at søknaden var mottatt, og da heller ikke noe tilbakemelding på hvor lang tid saksbehandlingen ville ta. Ikke før jeg purret i saka i fjor vår skjedde det noe. Søknadsbrevet ble etterlyst, og noen uker etterpå kom det svar, sier Solnes.

Ikke noe ny problemstilling

Det at kommunen ikke følger opp god forvaltningsskikk er i følge Solnes ikke noe nytt problem.

- Jeg har vært foreningsleder tidligere, og har da opplevd å ikke få svar på/og har måttet purre på svar i svært viktige søknader, så synes jeg det er på sin plass å ta dette med svarfrister opp og kanskje få høre hvilke rutiner det er kommunen forholder seg til. Som innbygger er det i alle fall viktig for meg å ha noe å forholde meg til ved videre dialog med kommunen, sier Solnes bestemt.

Får støtte fra Statsforvalteren

Knut Solnes har sendt spørsmål i saken til Statsforvalteren for Troms og Finnmark. Svaret fra forvalteren er klart.

-  Statsforvalteren bemerker at kommunen, i henhold til uskrevne krav til god forvaltningsskikk, har plikt til å besvare/ behandle alle henvendelser som kommer inn. Kommunen har i tillegg alminnelig veiledningsplikt jf. forvaltningsloven § 11, og skal besvare/ behandle henvendelser uten ugrunnet opphold jf. forvaltningsloven § 11a første ledd. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det snarest mulig gis et foreløpig svar, sier Statsforvalteren i Troms og Finnmark i et brev til Knut Solnes.

Solnes har i mange år vært journalist og vært vant å jobbe med mennesker og servicenivå i det tilfellet. 

- Jeg synes Salangen kommune skal kjøre et kurs i god kundebehandling, - et kurs i god behandling av egne innbyggere. Da jeg var fersk journalist for 35 år siden var noe av det aller første jeg lærte av vår daværende legendariske redaktør i Folkebladet at når folk tok kontakt med oss så måtte vi huske på at for de som da tok kontakt så var saka de kom med den viktigste for dem den dagen. Slik lærte vi å ta alle på største alvor. For det er ikke sånn at folk tar kontakt med en avis eller innbyggere tar kontakt med en kommune uten at de har en sak som er viktig for dem der og da. Så det handler om å behandle folk skikkelig og med respekt. Og så synes jeg jo at kommunen bør tenke litt mere på hvordan de behandlere sine innbyggere på lik linje med hvordan butikker og lignende behandler sine kunder. Alle vet at fornøyde kunder er enhver forretnings beste reklame. Samtidig vil fornøyde innbyggere nok snakke positivt om sin egen kommune. Og motsatt, avslutter Knut Solnes.

*Saken fortsetter under bildet*

Administrasjonssjef Lars Strøm beklager sein behandling av saker. Nå har kommunen skjerpet inn på rutinene. FOTO: ALEKSANDER WALØR

Administrasjonssjef Lars Strøm beklager sein behandling av saker. Nå har kommunen skjerpet inn på rutinene. FOTO: ALEKSANDER WALØR

Administrasjonssjef Lars Strøm beklager sein behandling av saker. Nå har kommunen skjerpet inn på rutinene. FOTO: ALEKSANDER WALØR

Strøm: - Vi har beklaget denne saken

Nettavisen har tatt kontakt med Salangen kommune og administrasjonssjef Lars Strøm i saken. Han er klar over Solnes sin misnøye med kommunal behandling av saker.

I forhold til Knut har vi beklaget sen behandling. Saken er fremmet på riktig vis til postmottaket i Salangen kommune og registrert og fordelt i saks- og arkivsystemet. Dessverre tok det om lag ett år før han fikk svar på sin henvendelse. Det er for lenge, selv om det ikke foreligger formelle krav til saksbehandlingstid ved eiendomssalg. Årsaken til tidsbruken er at et eiendomssalg i dette området ikke kan vurderes på riktig grunnlag før varslet reguleringsplan er klar. Vi burde uansett gitt et foreløpig svar. Et slikt eventuelt eiendomssalg vil også måtte behandles politisk, sier Strøm til nettavisen.

Har skjerpet inn rutiner

Administrasjonssjef Strøm forteller at kommunen nå har skjerpet inn rutinene.

- Rutinene ved mottak av søknader til vårt postmottak er at disse registreres inn, gis et saksnummer og fordeles til saksbehandler. Avsender skal så motta et svar fra postmottaket med angivelse av saksbehandler og saksnummer. Dette er skjerpet inn. Forvaltningsloven følges selvsagt etter beste evne. Kapasiteten innenfor saksbehandling er nok for lav, og må styrkes på enkelte områder i kommunen. Det vil vi gjøre samtidig som vi sluttfører omstilling, nedbemanning og nedlegging av det kommunale mottaket. Risikoen ved denne omstillingen har vært høy. Det har medført behov for å holde igjen på andre områder inntil vi har hatt tilstrekkelig kontroll. Totalt er om lag 50 personer omstilt og nedbemannet innenfor bosetting og mottaksdrift over vel to- og et halt år, – eller om lag 20 prosent av totalt antall årsverk i kommunen, avslutter Lars Strøm ovenfor nettavisen.

Administrasjonssjef Strøm understreker at han er stolt av de ansatte i kommunen, og hva de får til i en krevende situasjon – tross noen glipptak.