Salangen-Nyheter

Salangen kommune i landstoppen:

Dyrt å bo i Salangen

Salangen er en av landets dyreste kommuner å bo i, avgiftsmessig. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Basert på siste KOSTRA-tall fra SSB ligger kommunen i landstoppen for enkelte avgifter.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 18.06.2014 kl 00:00

ANNONSE
Annonse

Mandag ettermiddag publiserte TV2 resultatet av en kåring gjennomført av Norsk Familieøkonomi. Undersøkelsen er basert på de siste KOSTRA-tall fra SSB og viser prisforskjeller mellom kommuner på diverse faste avgifter. Av tabellen kommer det frem at Salangen fra dette perspektivet er Norges niende dyreste kommune å bo i.

Høye avgifter

Undersøkelsen belyser følgende avgifter: vannavgift, kloakkavgift, renovasjonsavgift, feieavgift og eiendomsskatt på enebolig på 120 m2. Til sammen utgjør disse avgiftene i Salangen kommune kr 17 330. Dette er et sprang på kr 12 489 fra landets "billigste" kommune - Sola i Rogaland. Verst ut kommer Gjemnes kommune i Møre og Romsdal, hvor de belyste utgifter utgjør kr 20 766. Av dette følger det at de aktuelle utgifter i Salangen kommune utgjør rundt 357% av de samme avgifter i Norges billigste kommune, og hele 83,5% av de totale utgifter i Norges dyreste kommune, i denne forstand.

Lite grunnlag

Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo mener at undersøkelsen har hatt et noe smalt fokus. - Hadde Norsk Familieøkonomi virkelig vært opptatt av leve- og bokostnader hadde de sett på andre utgifter som boligpriser, barnehagepriser, SFO og mer, mener Prestbakmo. Hun forundrer seg over at resultatet av undersøkelsen presenteres med bakgrunn i så få faktorer.

Gode tjenester

Prestbakmo understreker at hun ønsker at vi var i en situasjon der kommunen kunne betale deler av disse kostnadene, slik at avgiftene ble lavere, men forklarer at dagens økonomi ikke tillater det. Herunder trekker hun også frem den blå-blå regjeringen og deres støttepartier som en hindrende faktor. Videre forklarer hun: - De avgifter det gjelder er tilknyttet utgifter i forbindelse med de avgiftsbelagte tjenester, forklarer hun. Eksempelsvis trekker hun frem vannverket i kommunen, som er et verk i millionklassen. Eiendomsskatten utgjør en betydelig andel av de utgiftene som er sett på i kåringen. Prestbakmo mener det er viktig å huske at eiendomsskatten ble innført og innrettet for å finansiere skolerenoveringen.

ANNONSE
Annonse