Salangen-Nyheter

Påminnelse fra Viltnemda:

Elgfare langs veiene

Det er for tiden en del elg i området, og viltnemnda oppfordrer folk om å være observante i trafikken og holde øynene åpen. Enkelte strekker er mer utsatt enn andre.

På grunn av forholdene er det for tiden stor elgfare i store deler av Salangen og Lavangen kommune. Viltnemnda oppfordrer alle som ferdes i trafikken om å holde øynene åpen og være observant.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Det er særlig strekningen fra Vasshaug og opp til Kistefoss og fra Skårvika til Løksebotn hvor elgfaren er størst, men det er mye elg overalt og de er særlig aktive i grålysingen og i skumringen.

Skulle uhellet først være ute så ringer man å melder fra til politiet på telefon 02800, så vil de videreformidle beskjeden til de rette instansene.