Salangen-Nyheter

Næringslivet må svare:

- En viktig undersøkelse

Prosjektleder ved Sør-Troms regionråd Nina Dons-Hansen ser frem til svarene fra spørreundersøkelsen.

SJØVEGAN: Næringslivet i Salangen har blitt oppfordret om å besvare en spørreundersøkelse i forbindelse med byregionprogrammet. Undersøkelsen skal gi informasjon om hva slags muligheter og utfordringer næringsaktørene møter i Sør-Troms regionen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Næringslivet i Salangen har blitt spurt om å svare på en spørreundersøkelse i forbindelse med byregionprogrammet for å identifisere felles satsingsområdet som kan videreutvikle næringslivet i hele Sør-Troms regionen. Prosjektleder ved Sør-Troms regionråd Nina Dons-Hansen kan forklare at en slik undersøkelse vil vise hvilke planer, utfordringer og muligheter de ulike bedriftene har i dag. - Svaret på undersøkelse vil være til god hjelp til politikerne i Salangen som vil gi informasjon om hvor næringsaktørene står og hva de forventer av sin egen kommune. Vi håper på å skape en bedre dialog mellom kommune og næringsliv, sier hun til nettavisen.

Trenger tilflytting

Formålet med byregionprogrammet er å styrke regioner, bidra til økonomisk vekst og økt samspill mellom by og omland. I første fasen av prosjektet fikk de gjennomført en samfunnsanalyse som Dons-Hansen kan fortelle at det var en ting som skilte seg ut. - Analysen viste at alle kommunene i Sør-Troms trenger tilflytting, altså flere folk med kompetanse, og unge som kommer tilbake etter utdanningen, fortsetter Dons-Hansen til nettavisen.

Ser frem til svarene

Dons-Hansen sier at bedriften er en viktig aktør i kommunene og spørreundersøkelsen vil være med å kunne påvirke hvilke satsningsområder næringslivet mener er mest relevante. - Jeg er veldig spent på hva de kommer med av informasjon til oss. Få se hva de mener som trengs for å skape en god næringsutvikling.

Svarfristen for undersøkelsen er den 20. september.

Her er link til undersøkelsen:

https://www.survio.com/survey/d/salangen