Salangen-Nyheter

Stedsuavhengige arbeidsplasser:

Endelig offisiell åpning

SJØVEGAN: Nettavisen var til stede da det nye kontorhotellet på Sjøvegan åpnet. Selve åpningen var det ordfører Ivar B. Prestbakmo som sto for. - Endelig er dagen her, sa han til de fremmøtte.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Etter modell fra Dyrøy er det lagt til rette for 11 arbeidsplasser og 4 studentplasser i ”Huset mot havet”. Det er tidligere kjent at de har måtte justert Dyrøy-modellen litt for at den kunne tilpasses dette konkrete prosjektet. Salangens egen viseklubb ”Balauba” la til rette for god stemning, mens selve åpningen ble foretatt av ordfører Ivar B. Prestbakmo. Publikum fikk omvisning i de nyoppussede lokalene, og det ble servert nydelig kake og nytraktet kaffe.

Ordfører Ivar B. Prestbakmo holdt en fin åpningstale denne mandagen. FOTO: CAMILLA FINVIK.

Kontorhotell

Kontorhotell eller stedsuavhengige arbeidsplasser som det også kalles, er arbeid som utføres på geografisk avstand fra arbeidsgiver eller oppdragsgiver. Eksempler på dette kan være å arbeide hjemme en eller flere dager i uken, eller å arbeide der du befinner deg. Ny teknologi, bredbånd og bedre organisering av arbeidslivet, gjør det mulig å løse en rekke arbeidsoppgaver stedsuavhengig.

Resultat

Gunnar Sæbø, daglig leder for NASA-Salangen AS, forteller at mange har vist interesse, men at det endelige utleie-antallet er vanskelig og fastslå. - Det er mange som har kommet med meget positive tilbakemeldinger rundt dette prosjektet, noe som er kjempegøy, sier Sæbø til nettavisen. Det er ca. 30 kontorhotell fordelt rundt omkring Norges land. - Vi håper selvfølgelig mange vil benytte seg av de stedsuavhengige arbeidsplassene. Vi ønsker jo å tilby en permanent løsning av arbeidsplass, og med denne løsningen kan du ta med deg jobben din uansett hvor hovedkontoret måtte befinne seg, sier Sæbø med et stort engasjement.

Gunnar Sæbø hadde krysset av denne datoen i kalenderen for lenge siden. FOTO: CAMILLA FINVIK.

Offisiell åpning

Det var et tosifret antall fremmøtte da kontorhotellet åpnet denne mandagen. Latteren og stemningen satt løst i lokalet. - Det er fantastisk at dagen endelig er her, sa Sæbø i løpet av de første minuttene etter åpningen. Han fortalte videre at han hadde krysset av denne dagen i kalenderen for en god stund siden. Ordfører, Ivar B. Prestbakmo, var også meget positiv til de stedsuavhengige arbeidsplassene. - Dette er positivt for kommunen. Det er en spennende måte å jobbe på. Det er nytt og lokalet har mange muligheter, avslutter Prestbakmo.

Det var et tosifret antall fremmøtte denne mandagen. FOTO: CAMILLA FINVIK.

ANNONSE
Annonse