Salangen-Nyheter

Fylkeslaget støtter Salangen Høyres resolusjon:

– Et lite, men viktig steg

– Dette er en lang prosess, men en plass må vi begynne. Vi har nå gjort det vi kan i denne saken med å løfte den til høyere politisk nivå. Det eneste vi kan gjøre nå er å stå på barrikadene for å opprettholde engasjementet rundt det, sier nestleder i Salangen Høyre, Terje Bertheussen. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

SJØVEGAN: Salangen Høyre hadde sendt inn forslag til en resolusjon til årsmøtet i Troms og Finnmark Høyre, sist helg . Saken gjaldt snøskuterkjøring i utmark.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Salangen Høyre sendte inn en resolusjon til årsmøte i Troms og Finnmark Høyre hvor saken gjaldt skuterkjøring i utmark. – Denne fikk vi i prinsippet vedtatt, og er nå ett lite, men veldig viktig steg på veien til å få endret regelverket til å få legalisert snøskuterkjøring, forteller nestleder i Salangen Høyre, Terje Bertheussen til nettavisen. Saken går i hovedsak ut på at kommunene selv skal få mer selvråderett til å kunne gi tillatelse til skuterkjøring til for eksempel hytter.

Mange veier til Rom

Bertheussen opplyser at det er mange måter å gå frem i denne saken, men at de har valgt denne løsningen, selv om det kanskje vil ta litt tid så har de nå skapt engasjement rundt det og hjulene er nå i sving. – Dette er en lang prosess, men en plass må vi begynne. Vi har nå gjort det vi kan i denne saken med å løfte den til høyere  politisk nivå. Det eneste vi kan gjøre nå er å stå på barrikadene for å opprettholde engasjementet rundt det, sier Bertheussen.

Regelverket modent for revidering

Regelverket i dag er utdatert, og Salangen Høyre føler det nå er modent for en revidering. – For hytteeiere er det nødvendig å kunne komme seg til hytta på vinterstid med varer, vann og andre ting som vil være urealistisk å forvente at man skal måte bære med seg på ski, forteller nestlederen i Salangen Høyre i intervju med nettavisen.

Vil fjerne 2,5 km kravet

Slik regelverket er i dag er kravene at hytten må ligge minimum 2,5 kilometer unna vei for at det skal kunne søkes om dispensasjon til skuterkjøring fra og til hytta, og da er det fylkesmannen som avgjør om søknaden skal godkjennes eller ikke, og miljøvernavdelingen hos fylkesmannen som håndhever dette gjennom reglementet for motorferdsel i utmark. – Det Salangen Høyre nå ønsker er at kommunen selv skal kunne gi tillatelse til hytteeiere, fjerne 2,5 kilometerskravet for dispensasjon, og sammen med motorferdselforeningen starte prosessen med å etablere rekreasjonsløyper i Salangen og sammenknytting med løyper i nabokommuner opplyser Terje Bertheussen avsluttende.