Salangen-Nyheter

Fylket fraskriver seg fra ansvaret

Får ikke erstatning fra fylket

Odd Magne Nilsen fra Andørja får ikke dekket skadene han fikk på bilen sin etter kjøring på Fylkesvei 848 i Ibestad. Han sendte krav til Troms og Finnmark fylkeskommune. Kravet er nå avvist.

Fylkesveiene i Ibestad kommune har blitt et mareritt. Veiene går i oppløsning. De er veldig lite farbart, påpekte Odd-Ingvar Schjelderup i en tidligere sak på nettavisen  Han viste også til at «Det er rart at ingen reagerer». 

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

En av de som har reagert er Odd Magne Nilsen fra Andørja. I september i 2020 fikk han dekk og felger ødelagt på FV 848 på Andørja. Dette medførte at han sendte regningen til Troms og Finnmark fylkeskommune. I slutten av april i år kom svaret fra fylkeskommunen:

Fylkeskommunen fraskriver seg ansvaret. De viser til sin utenlandske underleverandør Svevia som på vegne av fylkeskommunen gjennomfører vedlikeholdet av fylkesveiene i Troms og Finnmark. I det brevet som Odd Magne Nilsen fikk står det. «Fylkeskommunen tar ikke stilling til om Svevia er erstatningsansvarlig.»

- Det er merkelig at fylkeskommunen fraskriver seg ansvaret, når det er fylkeskommunen som har det juridiske ansvaret, sier Odd Mange Nilsen til nettavisen.

Han viser til at det i Ibestad har blitt vanlig bare å «tette» vei-hull med grus, og ikke med asfalt. Ved første regnvær forsvinner grusen og hullene gjenoppstår.

- Vi er inne i en evig runddans, sier Odd Mange Nilsen fortvilt.

- Sannheten er at fylkeskommunen bevisst gjennom mange år har nedprioritert fylkesveiene i Ibestad. Som vei-eier har fylkeskommunen bevist tatt en risiko i forhold til at kjøretøy nødvendigvis vil bli skadet. Som vei-eier er det Troms og Finnmark fylkeskommune som er erstatnings-ansvarlig, påpeker Odd Magne Nilsen.

Arild Vollan reagerer på veistandarden som er på Andørja, og ansvarliggjør Troms og Finnmark Fylkeskommune til å gjøre handling i forhold til veistandarden. FOTO: PRVIAT

Reagerer på svaret 

Sambygning Arild Vollan som bor ved den samme strekningen der skaden skjedde, har et brennende hjerte for veiene på Ibestad. Han har skrevet mange Facebook-innlegg.  

- Odd Magne sendte henvendelse til fylkeskommunen om erstatning i september i fjor og fikk svar i april i år. Selv om veien har blitt reparert noen ganger siden da er det fortsatt 37 hull i veien bare nedenfor mitt hus, sier Vollan til nettavisen.

Vollan reagerer på at veien i kommunen ikke står i forhold til den verdiskapningen kommunen gjør for Norge.

- Fylkesveien var i utgangspunktet hest- og kjerreveg og ikke laget for motoriserte kjøretøy. Dagens trailere sliter dessuten 700 ganger mer på veiene enn en personbil, forteller en rapport fra Statens Vegvesen, sier Vollan.

Betenkelig

Han mener at det er betenkelig at fylkeskommunen fraskriver seg ansvaret for den skaden Odd Magne fikk på sin bil.

- Gang på gang er det påpekt at nye hull i veibane kun kan ungås ved at veien dimensjoneres med en tilstrekkelig bæreevne. De mange hullene i fylkesveiene i kommunen er en klar indikasjon på at veien er underdimensjonert for dagens trafikk, sier Arild Vollan. Han viser til at Ibestad kommune har hatt en stor trafikkøkning av vogntog og lastebiler de siste 30 år.

- Det er både uansvarlig og grovt uaktsomt at fylkeskommunen ikke baserer dagens veivedlikehold på dagens trafikkgrunnlag. Dagens trafikk er mye større enn for 30 år siden, sier Arild Vollan.

Nettavisen har forsøkt å få kontakt med fylkeskommunen uten å lykkes.