Salangen-Nyheter

Asylmottaket:

Får kjempeskryt !

De ansatte på asylmottaket får mye skryt fra kommunen. Bak f.v.: Ann-Kirsti Østvik, Jan-Harald Woll, Siem Hadte. Foran f.v.: Jenny Myrvoll, Ellen Myrmel, og Caroline Berg. FOTO: ESPEN BLESS STENBERG

SJØVEGAN: Johnny Sagerup er stolt av det arbeidet som gjøres ved Sjøvegan statlige mottak.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 28.06.2011 kl 00:00

ANNONSE
Annonse

Under mandagens kommunestyremøte holdt fungerende administrasjonssjef Johnny Sagerup et innlegg om forholdene ved Sjøvegan statlige asylmottak. Sagerup sier at han er stolt over det samarbeidet kommunen har med mottaket, og han setter stor pris på det arbeidet som gjøres ved institusjonen. - Arbeidet som gjøres i forhold til bosetting og retur ved mottaket, er særdeles godt. Etter min mening har vi i Salangen et av de beste mottakene når det gjelder forberedende arbeid, sier Johnny Sagerup.

Fungerende administrasjonssjef Johnny Sagerup skryter av Sjøvegan statlige asylmottak. FOTO: ESPEN BLESS STENBERG

Fungerende administrasjonssjef Johnny Sagerup skryter av Sjøvegan statlige asylmottak. FOTO: ESPEN BLESS STENBERG

Forberedende

Mottaket i Salangen er todelt, der man på den ene siden tar i mot ordinære asylsøkere. - På den andre sida har vi et mottak for enslige mindreårige asylsøkere. På begge avdelingene er det viktig at man gjør et godt nok forberedende arbeid, sier Sagerup. Han forklarer at dersom man gjør en god nok jobb i det forberedende arbeidet, vil asylsøkerne være bedre rustet til å klare seg i samfunnet. - Det er bedre at de går gjennom det forberedende arbeidet hos oss, enn andre steder. Det mener ihvertfall jeg, sier han.

Samfunnsansvar

Sagerup forteller at det ikke bare er de ansatte på mottaket som gjør en utmerket jobb. Også samfunnet i Salangen som helhet får skryt. - Salangen er meget godt egnet til å huse et asylmottak av denne størrelsen. Hele samfunnet, skolen, idrettslagene, og folket tar folk i mot på en utmerket måte, og det skal vi være stolt av, sier Sagerup.

ANNONSE
Annonse