Salangen-Nyheter

Vegvesenet har for god tro på bilister:

Farten må reduseres

Bilde fra mars 2017. En av mange ulykker langs den smale Fylkesvei 152 mellom Laberg og Lavangsnes. Store deler av veien er hastigheten satt til 80 kilometer i timen, og Statens Vegvesen argumenterer med at bilistene selv må tilpasse farten etter forholdene. Innbyggerne som bor og kjører langs veien mener hastigheten må reduseres. ARKIVFOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

SJØVEGAN: Fylkesvei 152 mellom Laberg og Rotvika har lenge vært et hett tema hos mange instanser, særlig hos kommunen og vegvesnet. Monica Solhaug som bor i Dalen mener at det er bare spørsmål om tid før liv går tapt.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Veien er smal og krokete, på ene siden er det fjellvegg, og på andre siden er det hav. Det er Fylkesvei 152 som går fra Laberget til Lavangsnes, som er en velkjent ulykkesstrekke ettersom det kjører mye tungtransport langs denne veien i forbindelse med lakseslakteriet i Rotvika. Monica Solhaug som bor i Dalen, og som driver med hester er svært bekymret over at vegvesnet ikke ser grunn til å redusere hastigheten langs denne smale veien. – Ettersom vi har hester har vi også en del barn som kommer til oss for å ri, og da er de ofte nødt til å enten ri langs eller krysse veien for å komme seg til skogsveiene, forteller Solhaug til nettavisen.

Et spørsmål om tid

Selv om hester er lydige dyr, kan de allikevel reagere spontant hvis de blir skremt, noe som absolutt er en faktor ettersom fartsgrensen er satt til 80 kilometer i timen langs denne veien. Men det er ikke bare hestetrafikk som Monica kan argumentere med. – Det har vært tre ulykker langs veien denne vinteren som har involvert trailere, og en kollisjon mellom trailer og personbil. I tillegg kjører skolebussen langs denne veien, og på vinteren kan veien bli veldig glatt og det er alt for få møteplasser hvor trailer og skolebuss kan passere hverandre. Det kan fort gå galt, og hvis det ikke skjer noe snart er det nok bare spørsmål om tid før det går liv langs veien, forteller Solhaug fortvilet.

Les også:

– Den er altfor smal