Salangen-Nyheter

Gullgruve av en arbeidsplass:

Fikk prøve journalistyrket

Henrik er veldig glad for at han har fått muligheten til å lage nyhetssaker og fordype seg i dem hos Salangen-Nyheter. FOTO: STIAN ANDRE TRONDSEN

SJØVEGAN: 17 år gamle Henrik Nikolai Ekman (bildet) går første året på service og samferdsel ved Sjøvegan videregående skole, og har vært utplassert på Salangen-Nyheter hver mandag i ni uker.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Ingen nyhetsredaksjoner er like, men i enhver redaksjon, enten det er avis eller radio/TV, så vil mye av arbeidet bestå i journalistisk arbeid. Noe Henrik på spørsmål fra journalisten kan si seg enig i. - Ja, det har jeg fått erfare, arbeidsoppgavene mine har blant annet bestått av journalistisk arbeid i form av å skrive en artikkel om Ramadan, en artikkel fra mitt lokalområde, Ibestad, om historien bak Ibestads kommunevåpen, og et lydinnslag om Lions, forteller Henrik stolt. Lions er en humanitær organisasjon, og innslaget innebærer dens utvikling fra tidenes morgen som en lokal organisasjon til der den er i dag som en global humanitær kraft. Det ble sendt på programmet "Helgestart" på SN Radio sist fredag, en live sending med vekslende programledere som han tidligere har vært med på, og da sammen med sin far som programleder hvor Henrik var intervjuobjekt.

Henrik og Stian under innspilling av lydinnslag om Lions. FOTO: HERLEIF KRISTOFFERSEN

Gullgruve

Som utplasseringsstudent, så er målet ikke bare å finne ut hva bedriften holder på med innad eller gi et glimt av arbeidslivet, men også utfordre studenten og lære om bedriftenes ringvirkning. På spørsmål om forventninger, forteller Henrik det er en liten avis, så det vil jo neppe være som VG eller Dagbladet. Men forteller videre at han ikke hadde trodd han ville være med på live radio/nett-TV sending eller innspilling av reklame, og med et smil om munnen, gir han utrykk for å være glad for at nyhetshuset lot han være med på produksjoner som kommer til utrykk ikke bare innad i huset, men også utenfor. - Å hente gull i en gullgruve kan til tider være både skummelt og farlig, men gevinsten er stor om man kjem ut med gull i sekken. Og når det hele gjøres som et team, så er man ikke sterkere enn det svakeste ledd, og det er veldig kult og tøft av SN å tørre å gi meg sjanse ved å la meg være en del av det teamet og dele resultatet med omverden, avslutter Henrik Nikolai Ekman.

Henrik Nikolai Ekman har vært utplassert igjennom videregående skole i ni uker på Salangen-Nyheter. FOTO: STIAN ANDRE TRONDSEN