Salangen-Nyheter

Næringsvennlig samarbeid:

Forstudie er i gang

Ingrid Frantzen (t.v.), Eva Helene Ottesen, Linda Flaaten-Stokkan, Cato Haakseth og Sigrun Wiggen Prestbakmo. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

SJØVEGAN: Gratangen, Lavangen, Bardu og Salangen, sammen med prosjektleder Knut Baglo fra Proneo, gikk i gang med første del av prosjektet "Næringsvennlig region".

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

For rundt et år siden forespurte ordførerne i Gratangen, Lavangen, Bardu og Salangen næringsarbeiderne i sine kommuner om det lå potensialer til å inngå et samarbeid mellom næringsavdelingene for å skape bedre næringsutvikling i regionen. - Vi som næringsarbeidere har brukt ganske mye tid siden februar i fjor på å bli kjent og analysere næringslivet fra vårt ståsted, forteller daglig leder i Astafjord Utvikling, Bjørn Nordmo.

Formål å innhente informasjon

Fredag var ordførerne og næringskonsulenter fra de fire kommunene samlet i Huset mot Havet for oppstartsmøte for forstudiet om næringsvennlig region. - Forstudiet har som formål å skape et grunnlag og samle inn videre kunnskaper, for å finne ut om vi skal gå videre. Når forstudiet er ferdig vil alle de fire kommunene som er involvert gå igjennom de sakene og innspillene som da er kommet inn fra næringslivet, først da kan vi gå videre med et eventuelt forprosjekt, sier ordfører i Gratangen kommune, Eva Helene Ottesen.

Ordfører i Gratangen kommune, Eva Helene Ottesen. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

Vinn - vinn situasjon

I følge Ottesen vil dette være et tiltak som vil være til fordel og gagne både kommunene, næringslivet og kunder. - Dette prosjektet vil være en vinn - vinn situasjon for alle parter, mener hun. Salangen-ordfører, Sigrun Wiggen Prestbakmo forteller at et av hovedpoengene med forstudiet er å kartlegge hvilke tilbud kommunen kan tilrettelegger for næringslivet pr. i dag, og hvordan dette oppleves for næringsaktørene. Ut i fra denne informasjonen vil kommunene finne ut om hva de eventuelt bør endre på.

Spørreundersøkelse for næringslivet

Daglig leder i Astafjord Utvikling, Bjørn Nordmo forteller at kort tid etter påske vil det komme en utdypende spørreundersøkelse til bedrifter og næringsutviklere som de oppfordrer alle næringsaktørene til å ta seg tid til å svare på. - Det vil være en del spørsmål, men det bør være mulig å ta den i løpet av cirka 5 minutter, vi håper de vil sette av den tiden til å gi kommunene en tilbakemelding på hva de mener skal til for å utvikle næringslivet i vår region, sier Nordmo.

Ordførere og næringskonsulenter fra Lavangen, Gratangen, Bardu og Salangen deltok på oppstartsmøtet til forstudie om Næringsvennlig region. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

Utfordrer konfliktlinjer

Prestbakmo forteller at kommunene Gratangen, Lavangen, Bardu og Salangen har samarbeidet om en rekke ting, noe som har ført til at de utfordrer tradisjonelle konflikter mellom kommunene, som for eksempel lokalisering av nye bedrifter. - Vi må først og fremst nå finne ut hvordan næringsapparatet i våre kommuner fungerer, og finne ut hvordan man skal endre seg, og hvordan man skal tilrettelegge for de behovene næringslivet har for å kunne utvikle flere arbeidsplasser i området, da må vi legge lokaliseringskonkurransen litt til side, sier Prestbakmo.