Salangen-Nyheter

Gir seg som formynder

Overformynder i Salangen, Frode Hansen (bildet) trekker seg fra sin stilling. Selv om han aldri offisielt har blitt valgt til å sitte i stillingen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

På bildet:

Frode Hansen har fungert som overformynder i Salangen. Men han har aldri blitt offisielt valgt til stillingen.

I forrige valgperiode ble Ellen Sørensen valgt til overformynder 1 og Frode Hansen valgt til overformynder 2. I løpet av perioden ble Ellen Sørensen fritatt fra sitt verv. Hansen overtok da som ny formynder fram til valget i 2008. Men valget ble utsatt på grunn av at man ville se på ordningen. De to overformynderne har etter dette fungert i påvente av nytt valg.Ønsket å slutte

Frode Hansen tok kontakt med administrasjonssjef Elisabeth Nutti i november 2008, og ytret da ønske om å fratre stillingen som overformynder 1 fra 1.januar 2009. Men valgnemden i Salangen kommune tok kontakt med Hansen, og ble enig med han om å ivareta funksjonen ut februar 2009.

Ny overformynder klar

Nå har valgnemda lagt fram forslag om at Sigbjørn Løkse overtar som overformynder 1, og Irene Nygård starter som overformynder 2. Løkse foreslås valgt ut februar 2013 mens Nygård foreslås valgt ut februar 2011.

På bildet:

Administrasjonssjef i Salangen kommune, Elisabeth Nutti sier det er en omfattende jobb å få tak i overfomyndere.Vanskelig jobb

Administrasjonssjef i Salangen kommune, Elisabeth Nutti sier i saksframlegget at det en omfattende jobb for valgnemden å rekruttere nye overformyndere. - Vanligvis velges overformynderne for to år av gangen. Det ses som hensiktsmessig å velge overformynder 1 for 4 år, og overformynder 2 for to år slik at ikke begge går av samtidig, sier Nutti. Saken skal opp i formannskapet i Salangen over helga.

Begge foto: Jon Henrik Larsen