Salangen-Nyheter

Kommunikasjonssjefen i NAF med oppfordring

- Gjør noe med fylkesvei 155

Kommunikasjonssjef i NAF, Camilla Ryste går ut med et klart budskap til regjeringen, om å gjøre noe med fylkesveier i Norge. Her i Salangen er en av veiene fylkesvei 155 som er i dårlig forfatning. FOTO: NAF

Regjeringen har lovet å redusere forfallet på fylkesveiene.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

- Veiene skriker etter vedlikehold. Vedlikehold og opprustning av de veiene vi har må bli en hovedsak i 2022, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF i en pressemelding.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene alene står nå på mellom 70 og 100 milliarder kroner. I tillegg kommer et etterslep på rassikring av veinettet som det vil koste rundt 70 milliarder å utbedre.

- I Distrikts-Norge er folk krystallklare på at de ønsker at vedlikehold skal prioriteres høyere enn i dag og foran nye, store bompengefinansierte veiprosjekter, sier Ryste.

Klimaendringene gjør behovet for økt innsats på veivedlikehold og rassikring enda større.

- Mer ekstremvær og økt nedbør vil føre til flere skredhendelser og at det raser på nye steder. Derfor haster dette. Bedre vedlikehold og rassikring henger sammen, og er viktig for folks trygghet på hverdagreisene, sier Ryste.

Haster å utbedre forfallet

NAF mener det haster for regjeringen å levere på løftet om å redusere veietterslepet.

- Hvis regjeringen ikke er i gang innen kommunevalget og har lagt en god og forpliktende plan for hvordan de vil sørge for at vedlikeholdsetterslepet reduseres, vil nok Ap og Sps representanter i kommuner og fylker måtte svare for dette, sier Ryste.

Regjeringen har lovet å utarbeide helhetlige og forpliktende planer for å redusere vedlikeholdsetterslepet på riksvei og fylkesvei, i tillegg til å utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan for rassikring.

- Forpliktende planer må på plass raskt, men kan ikke brukes som en sovepute. Arbeidet med bedre vedlikehold og rassikring på de mest utsatte veiene må komme i gang så raskt som mulig, sier Ryste.

Populært å vedlikeholde

Da regjeringen ble enige med SV om statsbudsjettet for 2022 kom det inn 130 millioner ekstra til rassikring. Halvparten av disse pengene skal gå til det som kalles Rogalands farligste vei, riksveg 13 ved Lovraeidet-Rødsliane.

Gjennomslaget har skapt stor begeistring og saken får frem et viktig poeng, mener NAF.

- Satsing på sikre hverdagsveier er populært. Stavanger Aftenblad tok til ordet for å sette opp en statue over den politikeren de mente skulle ha mesteparten av æren. Det er ikke hverdagskost at pressen vil reise statuer av politikere, sier Ryste.

I vår region har nettavisen særlig omtalt fylkesvei 155 mot Seljeskog og Bekkebotn som en vei som trenger opprustning. Men også veien utover Andørja og på Rolløya trenger sårt opprustning og sikring.

Kommunikasjonssjef i NAF, Camilla Ryste mener at fylkesveier som fylkesvei 155 opp mot Seljeskog og Bekkebotn i Salangen må prioriteres av regjeringen. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Kommunikasjonssjef i NAF, Camilla Ryste mener at fylkesveier som fylkesvei 155 opp mot Seljeskog og Bekkebotn i Salangen må prioriteres av regjeringen. FOTO: JON HENRIK LARSEN