Salangen-Nyheter

Klart for Dyrøyseminaret 2016:

Grenseløs samhandling

Forrige Dyrøyseminar pratet Bjarne Jensen om fakta og myter ved norske kommuner. ARKIVFOTO: SN-Produksjon

BRØSTADBOTN: 26.-28. september arrangeres Dyrøyseminaret, det tiende i rekken. Årets hovedtema «Grenseløst samarbeid» som er svært aktuelt i etterkant av avstemningene om kommunesammenslåing.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Gjennom årene har Dyrøyseminaret blitt en møteplass og nasjonal arena for lokalsamfunnsutvikling og drøftinger av utviklingstrekk i kommune i Norge. Seminaret har som mål å bidra til å styrke egen og andres kommuners evne til utvikling og omstilling. Sterkere samarbeid og økt regional vekstkraft vil prege innholdet på årets Dyrøyseminar. Ordfører Marit Alvig Espenes sier at Dyrøyseminaret skal være aktuelt og bidra til å vise vei framover. - Midt-Troms trenger økt vekstkraft og godt samarbeid på tvers av grenser. Innbyggerne har sagt nei til sammenslåing, men kommunene må si ja til sterkere samhandling, sier Espenes. Årets seminar har bred forankring med Troms fylkeskommune, Byregionprogrammene og næringshagene i Troms som medarrangører.

PROGRAM:

Mandag 26. september: «Ungdom sprenger grenser»

Dyrøyseminaret skal være en regional arena for å fremme ungdomskraft og ungdomsmedvirkning i regionen. Alle regionale ungdomsråd i Troms inviteres til å delta. Rimfrost Teaterensemble leder ungdomsdagen. De unge «tjuvstarter» med en samling dagen før oss andre.

Hoveddag - Tirsdag 27. september: «Samarbeid kjenner ingen grenser»

Dyrøyseminarets hoveddag har hovedvekt på regional vekstkraft og samarbeid. Statssekretær Grete Ellingsen (H) innleder.

Det legges videre opp til politiske debatter med deltakelse fra fylkesråd, stortingspolitikere og ordførere, næringsaktører og unge gründere og politikere, samt statssekretæren.

Onsdag 28. september: «Næringsliv flytter grenser»

For å oppnå vekstkraft i nord trenger vi et næringsliv som flytter grenser. «Reiselivsutvikling i nord» vil ta for seg hvordan vi utvikler reiselivsnæringen i nord, og vil sammen med aktører, destinasjonsselskap og kommuner diskutere flere problemstillinger. «Leverandørutvikling i nord» arrangeres av næringshagene i nord sammen med leverandørnettverket og partnere i prosjektet «Leverandørutvikling Troms».

Oppdatert program til enhver tid på www.dyroyseminaret.no.