Salangen-Nyheter

Navnkonkurranse om U4-området:

Har fått inn 11 forslag

Folkehelsekoordinator, Anne Mette Brustuen er fornøyd med alle forslagene som er kommet inn om navnebytte for Utviklingsområde 4. ARKIVFOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN.

SJØVEGAN: Navnkonkurransen for U4-området førte til hele elleve gode forslag som folkehelsekoordinator Anne Mette Brustuen nå har gått i gjennom. Hun forteller at det er tre forslag som skiller seg veldig ut og som går videre til neste del av prosjektet.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det kom i alt elleve forslag inn til navnebytte-konkuransen til U4-området. Folkehelsekoordinator Anne Mette Brustuen forteller at hun er svært fornøyd med alle de gode forslagene som har kommet inn og at de tre beste blir nå sendt videre opp til politisk behandling, som er den endelige juryen som avgjør hva utviklingsområde 4 skal døpes om til. - Vi har sett på tre forslag som vi synes beskriver veldig godt den aktiviteten som er planlagt å være der, forteller Brustuen til nettavisen.

Videresendt til politisk behandling

Det er lokalpolitikerne som skal ta den endelige avgjørelsen. - Det er et eget nasjonalt utvalg som avgjør om stedsnavnebytte blir godkjent eller ikke, de ser i hovedsak på om gjeldene stedsnavn har noe historisk bakgrunn som tilhører stedet, det tror jeg ikke blir tilfelle for Utviklingsområde 4, forteller Anne Mette Brustuen.