Salangen-Nyheter

Salangen kommune

Har kjøpt deler av dette området

Salangen kommune har kjøpt deler av denne parkeringsplassen bak Lundbrygga fra eiendomshaver Sør-Troms Museum. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Salangen kommune har kjøpt deler av denne parkeringsplassen bak Lundbrygga fra eiendomshaver Sør-Troms Museum. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Nylig har Salangen kommune kjøpt deler av plassen/området som er bak gamle Lundbrygga midt i sentrum av Sjøvegan. Det dreier seg om totalt 143 kvadratmeter. Dette gjelder gårdsnummer 20 og bruksnummer 559. Den største andelen av området her eies av Maxi Miljø AS.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Gikk med på salg

Styret i stiftelsen Sør-Troms Museum gikk med på salg av området til kommunen, som til i dag brukes av museumet til blant annet parkering for de ansatte.

Salangen kommune kjøper tomten 90,- kroner kvadratmeteren, allså for totalbeløp på kr. 12.870,-. Formålet for kjøpet er at tomten komme allmennheten til nytte.

Allmennheten til gode

I kontakten fremgår det også at utvikling av området skal skje på en måte som ivaretar Gulbrygga, kaianlegg med tørrmurer og Lundbrygga sitt kulturhistoriske aspekt. Regulering og utvikling skal ivarea disse historiske kvalitetene.

Annonse