Salangen-Nyheter

Nytt våpenskjold til Troms og Finnmark:

Her er forslagene

Her er de tre forslagene til nytt fylkesvåpen for Troms og Finnmark.

TROMSØ: Som en del av arbeidet med å slå sammen to fylker til ett, så skal det også en ny visuell identitet skapes rundt den organisasjonen, Troms og Finnmark fylkeskommune, og nytt fylkesvåpen skal vedtas.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Et fylkesvåpen er et gjenkjennende symbol for en fylkeskommune. Finnmark har hatt sitt eget siden 1960-årene og forestiller Vardøhus festning. Troms fylkeskommune har en griff som ble brukt som Bjarkyættas merke og har vært fylkesvåpen siden 1959.I den forbindelse har Arbeidsutvalget vedtatt i i sak 18/19 at det skal utarbeides å anskaffe nytt fylkesvåpen for Troms og Finnmark fylkeskommune. Arbeidsutvalget sier at å skaffe et nytt fylkesvåpen for Troms og Finnmark kan være en god anledning for å involvere og engasjere innbyggere, skoleelever og profesjonelle aktører. Siden 2018 gjelder ikke lenger offentlig rettslig lovkrav om at de heraldiske prinsippene skal følges. Man står fritt, men hvis man vil bygge på den tradisjonelle stilen er fremfor alt klar og enkel.

Fagjury

Det ble nedsatt en fagjury for å velge ut hvilke tre rangerte forslag som skulle videre til vedtak. Fagjuryen hadde møte i Tromsø den 12. september. forut for møtet hadde kommunikasjonsavdelingene levert en innstilling hvor de to fremla samlet syv innbyggerforslag og 14 byråforslag til jutybehandling. Et av elementen det legges vekt på er at det nye våpenskjoldet skal ivareta kulturelle særtrekk, eller historie, næringsveier og natur. våpnet skal brukes både i fylkesorførerkjede og identifisere Troms og Finnmark fylkeskommune på en god måte og være lett gjenkjennelig.

Innstilling

Fagjuryen har levert en enstemmig innstilling på forslaget som rangeres som nummer 1, og anbefalt nytt fylkesvåpen for Troms og Finnmark fylkeskommune. forslagene rangert som nummer 2 og 3 er ikke enstemmig, men juryen stiller seg bak at de to utvalgte instilles som henholdsvis rangert som nummer to og tre. Forslag nummer 1 og anbefalt forslag fra en enstemmig fagjury hvor noe av begrunnelsen er at det viser et to-delt våpenskjold med gull på ene siden og sort med sirkel med motsatte farger. Dette spiller på kontraster mellom årstider i nord. Man kjenner igjen sirkelen fra både det samiske og kvenske flagget, noe som gir en ekstra og viktig tilleggsdimensjon til et fylkesvåpen i vår nye, felles region.