Salangen-Nyheter

Markerer samefolkets dag i kirken:

Holder gudstjeneste

Per Gustav Nilsen skal være en av prestene i gudstjenesten i Salangen kirke den 6.februar. ARKIVFOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

SJØVEGAN: I morgen 6. februar kl 18:00 blir det gudstjeneste i Salangen kirke på både samisk og norsk.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Samefolkets dag er en dag som de siste årene har blitt behørig markert, særlig i de nærliggende kommuner, men også i Salangen kommune. - Nå i år den 6. februar kl 18:00 blir det gudstjeneste både på samisk og norsk. I tillegg blir det også samisk salmesang denne kvelden. Prestene Grete Glemmestad og Per Gustav Nilsen er dem som har denne gudstjenesten, hvor det er Nilsen som står for den samiske delen, forteller kirkeverge Tonje Østvik.

Salangen kirke er stedet for samisk gudstjeneste på samefolkets dag. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Utdelig av bibler

I den norske kirke blir barn i ulike aldre invitert til kirken for å motta aldersbestemte gaver. 4-åringene får kirkeboken, og 10 åringene får bibel. - Alle 10-åringene i sognet får skriftlig invitasjon i posten, om å komme til kirken denne kvelden. Da skal prestene dele ut en bibel til hver av dem, så denne kvelden blir det mye ungdommer i kirken, og alle er hjertelig velkommen til både markeringen på samefolkets dag og til bibelutdelinga, oppfordre kirkevergen Tonje Østvik til nettavisen.