Salangen-Nyheter

Fokus på unge ledere:

Holdt ledersamling for de unge

En fornøyd gjeng under lunsjpausen på Sjøvegan videregående skole tirsdag. FOTO: ILDRI JØRGENSEN

I regi av Ungt Entreprenørskap Troms har ledere og styreledere fra 44 ungdomsbedrifter deltatt på digital ledersamling, inkludert en gjeng på Sjøvegan videregående skole. Ledersamlingen er et viktig ledd i Ungt Entrprenørskap Troms sitt program, og har blitt gjennomført i flere år.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Gjennomføringen i år måtte derimot endres litt fra tidligere år. På halvannen uke fikk den fra å være i Tromsø og gå over to dager, til å bli digital og gå over en dag. Til tross for store endringer på kort tid, ble samlingen en suksess.

Det var mange interessante, nøye utplukkete foredragsholdere som pratet om viktige temaer som: Kommunikasjon, merkevarebygging, hersketeknikker, bærekraft m.m. Når samlingen gikk fra å være over to dager til en dag, måtte mange av foredragsholderne halvere tiden sin, og bare ta ut det mest essensielle, og dette gjorde de godt.

Interaktiv samling med kahoot-konkurranse underveis. FOTO: ILDRI JØRGENSEN

Vellykket gjennomføring

Både elever, foredragsholdere og prosjektledere var fornøyde med samlingen. Samlingen var i stor grad interaktiv, der elevene fikk oppgaver underveis som de samarbeidet med, mulighet til å stille spørsmål til foredragsholder og konkurranser.

- Jeg er helt imponert over elevene, som har tilpasset seg så fort til at det meste må skje digitalt, og ellers hvor godt de takler den usikre hverdagen vi er i nå. Jeg er også imponert over hva man får til digitalt, at denne samling ble så godt gjennomført med så kort varsel, forteller Maria Gudmundsen, prosjektleder for videregående skoler i Ungt Entreprenørskap Troms.

Maria Gudmundsen var ikke den eneste som ble imponert over dagens innsats. Prosjektleder og kommunikasjonssjef i Ungt Entreprenørskap Troms, Ildri Jørgensen, spedde på med dette:

- Dette har vært en knallfin dag. Vi er fornøyd med gjennomføringen til tross for at den ble digital, og som elevene har sagt: «Det er mye bedre å gjennomføre enn ingenting». Takk til alle våre fantastiske foredragsholdere og elever som har deltatt i dag og gjort denne samlingen unik!