Salangen-Nyheter

Sivilforsvaret tester anlegget i Salangen

I morgen vil det ule i flyalarmen!

Sivilforsvaret vil onsdag klokken 12.00 teste varslingsanlegget de har montert på Felleskjøpet på Sjøvegan. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Anlegget fra Sivilforsvaret som er montert opp på Felleskjøpet på Sjøvegan, har bare blitt testet tre ganger før. I morgen onsdag skal det igjen testes. 

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Også i andre kommuner i vår region vil Sivilforsvaret teste sine respektive varslingsanlegg.

Det er signalet «Viktig melding – søk informasjon» som skal testes midt på dagen onsdag. Alle kommuner der det er montert varslingsanlegg omfattes av testen, som gjennomføres to ganger hvert år.

Signalet skal varsle befolkningen om akutt fare både i krig og fred, som for eksempel industriulykker med utslipp av farlige eller giftige stoffer eller angrep.

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Elisabeth S. Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i en pressemelding til nettavisen.

Det er om lag 1.250 tyfoner rundt om i landet, og Sivilforsvaret tester dem for å sjekke om de virker, og for å reparere de som eventuelt ikke virker.

Sivilforsvaret er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og det er de som har ansvar for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene.

Signalet sendes i tre serier med ett minutts pause mellom seriene, og betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, på TV, i aviser, sosiale medier eller på myndighetenes nettsider.