Salangen-Nyheter

Med klar tale til medlemmer:

Ikke mist bostøtten!

Per Hauglid i Salangen pensjonistforening ber alle huske å sende svar til husbanen. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Salangen Pensjonistforening ønsker å minne de av sine medlemmer som mottar bostøtte på at det er svært viktig at brevet Husbanken i disse dager sender ut må signeres og returneres innen 5 desember.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Stortinget har vedtatt en ny lov om bostøtte som trer i kraft 1 januar 2013. Det viktigste man må merke seg ved den nye loven er at alle medlemmer over 18 år i hustander som mottar bostøtte må signere et brev fra Husbanken der man gir Husbanken tillatelse til å innhente, lagre og bruke personopplysninger.  Brevet blir nå sendt ut til 116 000 mottakere og om det ikke blir returnert har ikke Husbanken mulighet til å behandle bostøtten for januar. Mottakere som ikke signerer kan dermed risikere å miste bostøtten.

Alle må signere

Det er svært viktig at alle voksne i hustanden  signerer. De som allerede er mottakere av bostøtte skal også signere siden det blir søkt på nytt for dem hver måned. En del mottakere opplever ikke at de får statlig bostøtte siden den blir utbetalt til kommunen, men brevet skal likevel signeres. Mange eldre vil nok trenge hjelp og har man ingen til å veilede seg henviser Husbanken til sine sider www.husbanken.no/bostotte/. Her finner du svar på de fleste spørsmål, og blanke skjema om man skulle ha behov for det. Skulle man ellers ha noen spørsmål er det bare å ta kontakt med sin kommune.

Flere utsendelser

Det vil bli fem utsendelser. Den første er allerede sendt ut, og da til de som mottok støtte i oktober. Fristen for å svare på denne er 5.desember. I desember vil disse få første purring dersom de ikke har svart. I januar kommer andre purring. I desember blir brevet sendt til nye søkere som fikk støtte i november og i januar vil det komme til de nye søkere som fikk støtte i desember.

ANNONSE
Annonse