Salangen-Nyheter

Nina og Tor-Arne fulle av pågangsmot

- Her blir det stor Bunnpris-butikk!

Nina Kjensli Fjeldstad og Tor-Arne Fjeldstad er begge fulle av pågangsmot til å etablere en spiller ny Bunnpris- butikk på Sjøvegan over årsskiftet. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Nina Kjensli Fjeldstad og Tor-Arne Fjeldstad er begge fulle av pågangsmot til å etablere en spiller ny Bunnpris- butikk på Sjøvegan over årsskiftet. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Som kjent skal det bli Bunnpris- butikk på Sjøvegan. Nyheten kom allerede ut i nettavisen den 1.oktober i år.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Den nye butikken på Sjøvegan får en eierstruktur som er bygget opp på at selskapet I. K. Lykke Drift AS eier 25% av aksjene i en ny butikk på Sjøvegan. 24% av aksjene eies av en Bunnpris- kjøpmann på Myre i Vesterålen. Mens de resterende 51% av aksjene, og med aksjemajoritet i selskapet blir Nina Kjensli Fjeldstad og Tor-Arne Fjeldstad som begge er salangsværinger. De to skal drivere butikken på daglig basis og med ansatte. Selskapets navn er Sagfjorden Handel AS. Verdiløftet til butikken er "Gode, trygge dager".

Nettavisens journalist var nyskjerrig på hvem de to driverne er og hvorfor de vil starte opp med dagligvarebutikk på Sjøvegan.

- Etter en god vurdering har vi valgt å starte opp med Bunnpris-butikk i de ledige flotte lokalene på Sjøvegan. Etter en god dialog med Salangen Næringsforening og stor støtte fra Bjørn Nordmo på Astafjord Utvikling kom vi frem til en beslutning og starte opp. Basert på etterspørsel, fellesskapet, var motivasjon og drivkraft at vi liker Bunnpris-konseptet veldig godt. Dette ut fra at Bunnpris gir oss rom for lokale tilpasninger, noe som for oss var avgjørende. Det gir oss rom for å tenke allsidig, være fleksible og mulighet til å kunne tilby tjenester utenfor et fastlåst konsept, forteller Nina Kjensli Fjeldstad til nettavisen. Hun har selv tidligere også drevet med dagligvarebutikk på Ringebu.

Ambisjon og ideer

Mange i lokalsamfunnet i Salangen har etterspurt en ny butikk i Salangen, og viser til at det vil skape en konkurranse både på produkter og priser. Noe som kan være godt for bygda.

- Vi har har jo sett på at det er trist at et så flott lokale blir stående tomt, og vi gleder oss til å skape nytt liv og får være med på styrking av sentrum og et enda mer attraktivt turistmål. Vi har mange ideer på blokka, og det er nå den endelig planleggingen tar til. Vårt fokus i tillegg til dagligvarer, er å kunne tilby tjenester som ikke tilbys i dag. Vi mener det er god plass for to butikker i Sjøvegan, og vi ønsker og være et supplement til Coop Extra. Handelen i sentrum vil oppleves attraktiv til alles fordel, både kunder og ansatte når vi er i drift, avslutter en engasjert Nina Kjensli Fjeldstad overfor nettavisen.

I tiden fremover vil det bli mer og mer synelig at det pågår etablering av en ny butikk på Sjøvegan, med både skilt og plakater.

- Vi kommer tilbake til detaljer i forhold til butikken og hva vi skal tilby. Vi er veldig takknemlige for de gode positive tilbakemeldingene fra folk til oss i anledning butikkens etablering, sier Tor-Arne Fjeldstad til nettavisen.

De to engasjerte butikkdriverne håper på og kunne åpne den nye butikken i starten av februar i 2022.

Nina Kjensli Fjeldstad viser hvor kontoret hennes blir i den nye Bunnpris-butikken på Sjøvegan over nyttår. FOTO: JON HENRIK LARSEN.

Nina Kjensli Fjeldstad viser hvor kontoret hennes blir i den nye Bunnpris-butikken på Sjøvegan over nyttår. FOTO: JON HENRIK LARSEN.

Nina Kjensli Fjeldstad viser hvor kontoret hennes blir i den nye Bunnpris-butikken på Sjøvegan over nyttår. FOTO: JON HENRIK LARSEN.

Annonse