Salangen-Nyheter

Vil være et knutepunkt:

- Vi jobber strategisk

Lennart Kvernmo håper at en slik satsing vil være med å styrke Bardu kommune til ny etableringer. FOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN

SETERMOEN: Bardu kommune vil styrke satsningen på gründere og næringsutvikling i kommunen. Satsningen har vært etterspurt av flere som har gitt tilbakemeldinger om at tjenestene ikke er optimale, og Lennarth Kvernmo sier at de vil bli mer tilgjengelig for næringslivet i Bardu.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Som et ledd i å styrke satsningen på kommunens næringsliv og gründere tar kommunene nye grep for å øke kapasiteten i forhold til å følge opp gründere og annet næringsliv i kommunen. Næringssjefen i Bardu, Lennart Kvernmo, sier at tanken på kort sikt er at de skal knytte noen aktører som kan bistå dem med å ta unna en del av gründerhenvendelsene som kommer inn. - På lengre sikt ønsker vi å få på plass en standardisert avtale som kanskje strekker seg til 2-3 år, sier Kvernmo ovenfor nettavisen.

Vil skape nyetableringer

Formannskapet i Bardu kommune har allerede bevilget 300.000 årlig i 3 år for å satse sterkere på gründere. Kvernmo sier at det å hjelpe gründerne med de ideene og komme videre i prosessene er tidskrevende, men et slikt satsing mener Kvernmo er strategisk med hensyn til ny etablering. - Det Bardu kommune gjør er at de ønsker å gi et proffesjonelt og tilrettelagt tilbud til de lokale gründere, og så fokusere mer på tiltak som kan bidra til å få større bedrifter i Bardu, forklarer Kvernmo.