Salangen-Nyheter

Ledig drosjeløyve er besatt:

Svein er ny drosjeeier

Svein Hauglid er ny drosjesjåfør i Salangen. Han har overtatt drosjeløyvet etter Evelyn Rusten Tyldum. FOTO: HERLEIF KRISTOFFERSEN

Svein Hauglid er ny drosjesjåfør i Salangen. Han har overtatt drosjeløyvet etter Evelyn Rusten Tyldum. FOTO: HERLEIF KRISTOFFERSEN

SJØVEGAN: Etter mange års drift sluttet Evelyn Rusten Tyldum sin drosjevirksomhet ved Sjøvegan Taxi. Ny drosjeeier er på plass og heter Svein Hauglid.

Publisert:

Annonse
Annonse

Det ledige løyvet ble utlyst, og ble etterhvert besatt av en ny løyveinnehaver. Den 1. september i fjor startet Svein Hauglid opp med drosje ved Sjøvegan Taxi. Hauglid har drevet i yrket før, og hadde drosjeløyve i Bardu kommune før han kom til Sjøvegan.

Fornøyd

Nettavisen møtte en glad og strålende fornøyd drosjeeier på drosjesentralen på Sjøvegan. Og han legger ikke skjul på at dette har vært i tankene en god stund, og når muligheten bydde seg, så ville han søke seg til Sjøvegan. - For det første så kjenner jeg mange mennesker her i området, og har også tilknytning til Salangen kommune, og for det andre så er kjøregrunnlaget her i Salangen, ikke noe dårligere enn det var i Bardu, sier Hauglid. Han forteller videre at her i kommunen blir det noen færre turer, men lengre enn i Bardu. Omsetninga mellom de to stedene er omentrent den samme. - 85% av kjøringen består av helsekjøring. Drosjene på Sjøvegan har også kjøring i blant annet Gratangen og Bardu kommune, når kapasiteten på sentralen ved Sjøvegan taxi tilsier at det er mulig å kunne hjelpe andre sentraler.

God tilgang

Den nye drosjeeieren forteller at han kjører i hovedsak selv i ukedagene,men har 2 sjåfører innleid som avlaster han. - Selv kjører jeg en helg i måneden, og synes det er nok, ellers blir det lite fritid på meg, og for hard belastning, sier Svein.

Bekymring

Drosjenæringen er en grei bransje og jobbe i, men noen bekymringer er det likevell. - Det har foregått en del piratkjøring som har ført til både frustrasjon og ekstra kostnader for drosjeeierne her. Spesielt for oss som innehar drosjeløyve, og skal leve av dette yrket, handler det faktisk om økonomi også, sier Svein bestemt. Han ser tilbake på bomturer som har vært bestilte turer, som i ettertid viser seg at det er private som har kjørt. Det blir en direkte utgift for drosjenæringa, i form av tilkjøring til en henteadresse hvor det ikke er noen som har bestilt bil og dermed ingen tur, blir dyrt, og i tillegg tap av andre turer. - Dette er et fenomen som befinner seg i alle kommuner, og som politiet gjør lite med, eller ikke bruker mye ressurser på, sier drosjeeier Hauglid.