Salangen-Nyheter

Sentre - et spennende prosjekt

Onsdag formiddag møttes styringsgruppen for SENTRE-prosjektet på Astrids Oase på Dyrstad i Ibestad. Der ble regnskapet og årsrapporten gjennomgått og diskutert, og planene videre ble lagt.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

På bildet: 

Prosjektansvarlig, Jon Myrmel, kommenterer et punkt i årsrapporten for Astrid Beer-Sist, Bjørn Tore Østby og Sigbjørn Sørensen.

For en tid siden ble det avviklet et møte på Astrids Oase på Dyrstad. Det var styringsgruppa i det såkalte SENTRE-prosjektet som hadde sitt første styringsgruppemøte i 2008.Styrke skolesatsingen

SENTRE er forkortelse for Skole, ENTreprenørskap og REiseliv. Det har sitt utspring ved Sjøvegan videregående skole og skulle være med på å styrke skolens satsing på tilbud innen reiseliv/matfag på VG2-nivå. Det er inngått intensjonsavtaler med 14 bedrifter i 6 kommuner, deriblant et par – tre bedrifter i Ibestad kommune.

Prosjektet startet opp på nyåret 2007 og skal avsluttes i 2009. Det har en kostnadsramme på totalt 1.634 mill kroner, finansiert av 5 av 6 kommuner i skolens inntaksområde (ikke Ibestad), RDA-midler og egeninnsats fra skole og næringsliv.Rektor og næringsaktører

Styringsgruppa består av prosjektleder Stig Stokkland, prosjektansvarlig rektor Jon Myrmel, prosjektkoordinator Bjørn Tore Østby, (faglærerer ved SVS), Sigbjørn Sørensen fra Polar Zoo, Astrid Beer-Sist fra Astrids Oase og Eva Ottesen, ordfører i Gratangen kommune. Gruppas mandat/ansvar er: Fremdrift og ressursbruk i prosjektet, strategisk forum, foruten to styremøter i året.Eget nettsted

Prosjektet har egne nettsider på www.sentre.no som presenterer nyheter fra prosjektet og annet reiselivsnytt. Siden er linket opp mot www.sjovegan.vgs.no som presenterer nyheter fra skolen, også innen reiseliv og matfag.

En svært viktig del av prosjektet har vært å få elevene ut i bedriftene. Slagordet har vært ”Unge lærenemme medarbeidere til tjeneste”, og før det siste styremøtet ble avviklet, var følgende tiltak blitt gjennomført i regi av SENTRE:

• Arrangement på Lapphaugen med 150 gjester. Her var elever fra reiselivsklassen og VG2 Restaurantfag, samt 4 elever fra VG1 Restaurant og Matfag i sving sammen med sine lærere Trude Alvestad og Liss-Marit Jensen.

• Omvisning for reiselivsklassen på Astrids Oase og Stall Meyer på Ibestad.

• To elever ved reiselivsklassen sartt i sekretariatet under Nord i Sør-konferansen i januar -08 på oppdrag for NHO Reiseliv. De var også assistenter på Troms-standen under Reiseliv -08.

I tillegg har det vært et par nettverkssamlinger i løpet av 2007 med Avspark-samling på Bardu Hotell 26. januar.

Prosjektet har også samarbeid med Troms Reiseliv. Dette resulterte i felles deltakelse fra Troms på Reiseliv 08 på Lillestrøm, Norges største reiselivsmesse. Til sammen 7 bedrifter i SENTRE-prosjektet deltok i den felles standen: Polar Zoo, Lapphaugen Turiststasjon, Andørja Adventures, Tour De Andørja, Millionfisken, Bardu Hotell og Nord-Norsk Fartøyvernsenter og båtmuseum.Har lært masse

Ingen av bedriftene hadde erfaring fra messedeltakelse fra før, men har gitt uttrykk for å ha lært masse. Bedriftene er blitt bedre kjent, og dette gir grunnlag for videre samarbeid, kanskje spesielt innfor Troms Reiseliv.

Prosjektet har også et internasjonalt perspektiv gjennom arbeidet sitt. Spesielt er skole nr 11 i Petrosavodsk (Russland) involvert i dette samarbeidet, og gjennom Astafjord Nettverk v/Arve og Dagmar Johansen har prosjektet kontakt med Tsjekkia.Veien videre

Når det gjelder veien videre, er hovedmomentene å videreutvikle nettverket, utvikle prosjektets rolle som nav i forhold til regional næringsutvikling, videreutvikle de tiltak som er igangsatt i løpet av første prosjektår og å videreutvikle skolens tilbud innen reiseliv/matfag.

Tekst og foto: Jarle Larsen

  - Ibestadportalen.no