Salangen-Nyheter

Mer moderne sivilforsvar:

- Det er en annerkjennelse

Erik Furevik håper regjeringen vedtar forslaget om å stykre sivilforsvaret. FOTO: KAI MYHRE

SJØVEGAN: I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen at Sivilforsvaret styrkes med 13,3 millioner kroner til anskaffelse av nytt utstyr, og med 9,4 millioner kroner til en ny godtgjøringsordning for Sivilforsvaret.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Distriktssjef ved Midtre-Hålogaland Sivilforsvarsdistrikt, Erik Furevik sier at dette er første viktig steg som gir en stor symbolverdi. - Om regjeringen vedtar forslaget vil beløpet bli delt med alle distriktene i Norge, sier Furevik til nettavisen.

- Ikke gå utover privatøkonomien

Furevik forklarer at den nye godtgjøringsordningen vil komme til stor fordel for tjenestepliktige som har søkt fritak fordi det går utover privatøkonomien. - Til nå opplever tjenestepliktige at godtgjørelsen er et beskjeden beløp som har vært urettferdig. Med en ny ordning vil ikke de tjenestepliktige oppleve at de taper på å være på tjeneste, sier Furevik ovenfor nettavisen.

Oppgradere kjøretøyparken

Gjennom forslaget er det satt som mål å modernisere og forsterke den sivile kriseberedskapen i Sivilforsvaret. Furevik håper på at de får oppgradert kjøretøyparken. - Utstyret i dag har fått alder på seg og trengs en oppgradering, sier han og legger til avsluttende at han håper at forslaget kommer igjennom.