Salangen-Nyheter

Besøkte eldre på Salangen bo- og eldresenter:

Ungene gikk Lucia- tog

Ungene ved Vasshaug barnehage sørget for lucia- toner i gangene til beboerne på Salangen bo- og eldresenter fredag.

SJØVEGAN: Tolv unger med ledere fra Vasshaug barnehage stilte opp på Salangen bo- og eldresenter med egne Lucia- klær og lys i går, og selvsagt hadde de lært seg Lucia-sangen som dem fremførte.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Ungene og de voksne gikk igjennom gangene og sang. Gjennom mange år har Lucia-dagen den 13. desember blitt markert i Salangen. - Vi på Ørnavdelingen ved Vasshaug barnehage har planlagt dette i god tid og øvd på sangene. I tillegg hadde barna selv bakt Lussekatter som dem hadde med seg og delte ut til de eldre. Dette ble satt stor pris på av de eldre, som også ble rørt til tårer over at barna kom å besøkte dem med sang, lucia tog og lussekatter. Etter vi var ferdig fikk vi stor aplaus av de eldre, så dette betyr mye for de eldre ,og det er bra at vi kan være med på å glede de eldre, forteller en av de voksne i Vasshaug barnehage.

Sang for de eldre

Også på Ibestad ved sykehjemmet der, besøkte den lokale barnehagen de eldre med lucia-tog og sang. Dette ble satt veldig stor pris på av beboerne og de ansatte. Tradisjonen holdes i hevd.