Salangen-Nyheter

Visitas denne uken:

Biskopen til Ibestad

Biskop Olav Øygard besøker Ibestad og Andørja sogn fra og med i morgen torsdag og helt frem til søndag. FOTO: KIRKERÅDET

HAMNVIK: Biskop i Nord Hålogaland bispedømme, Olav Øygard besøker Ibestad og Andørja sogn denne uken.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Visitasen til biskopen tar offisielt sted fra og med i morgen torsdag og frem til og med søndagen. Det blir egen gudstjeneste i Ibestad kirke i anledning visitasen torsdag kl. 18.00. Deretter blir det kirkekaffe med samtale til temaet " Å bygge menighet i Ibestad og Andørja ".

Tradisjoner med bispevisitas

Bispevisitas er en biskops besøk i bispedømmets menigheter. Etter norsk kirkerett skal bispevisitas holdes minst hvert sjette år i hver menighet. En visitas varer gjerne 3–6 dager. Biskopen skal kontrollere at presten administrerer sitt embete etter lov og regel, stå til tjeneste med veiledning for presten i vedkommendes gjerning som sjelesørger og predikant, skaffe seg orientering om menighetens åndelige tilstand, ungdommens kristelige oppdragelse og de sosiale og moralske forhold. I løpet av en bispevisitas deltar biskopen i gudstjenester, i menighetsmøte, samtaler med konfirmantene, besøk på skoler og institusjoner. Det er også blitt alminnelig med industri- og bedriftsbesøk og kontaktmøter med foreninger av ulike slag i menigheten så vel som med kommunens administrasjon.

Ibestad kirke er klar for bispevisitas fra og med i morgen torsdag. FOTO: MARITA THERESE ANDREASSEN