Salangen-Nyheter

Lavangsminne snart i butikken:

Spennende navnehistorie

Årets utgave av Lavangsminne er forventet å være ute for salg i løpet av første uka av desember. Innholdet i år handler om både norske og samiske stedsnavn, historiske hendelser og fotograf Normann. Forsiden er illustrert av Alvin Jensvold.

TENNEVOLL: Årets utgave av Lavangsminne er forventet å være ute for salg i løpet av første uka av desember. Innholdet i år handler om både norske og samiske stedsnavn, historiske hendelser og fotograf Normann.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

I tradisjon tro har redaksjonen for Lavangsminne stått på den siste tiden med å sette sammen en ny utgave av den populære historieboka for Lavangen. Innholdet i år er blant annet artikler om stedsnavn, både på norsk og samisk og fotograf Normann som har en viss tilknytning til kommunen. – En artikkel jeg synes bør fremheves er en forholds lang og omfattende fortelling om samiske og norske stedsnavn og hendelser tilknyttet Spanselva. Dette er en veldig innholdsrik sak spekket med mange flotte bilder. I tillegg er det en annen artikkel som tar for seg bruk og stedsnavn i endring, her omhandler det kun norske stedsnavn. Så har vi en spennende artikkel om fotograf Normann som ga ut mange postkord med bilder fra hele Norge, og som har tilknytning til Lavangen, opplyser Berit Johnsen fra redaksjonen til Lavangsminne.

Spennende loakle sagn

Ellers i boka finnes det noen spennende lokale eventyr og sagn med flotte illustrasjoner fra kunster Alvin Jensvold, og som vanlig er det liste over årets konfirmanter, elever som har begynt i første klasse og øvrig jubileumsstoff. Boka forventes å være i salg i løpet av første uka av desember og vil kunne kjøpes enten på Coop Prix Tennevoll eller på servicekontoret.