Salangen-Nyheter

Lavangen menighet:

Søker ny kirkeverge

Menighetsrådsleder i Lavangen, Lill Kristin Nilsen håper de får mange gode kandidater til jobben som kirkeverge. FOTO: PRIVAT

TENNEVOLL: En jobb i et av Norges eldste profesjoner er nå ledig i Lavangen kommune. Kirkeverge yrket strekker seg så langt tilbake som til 1150, og er en veldig viktig jobb der du er øverste leder for ett folkevalgt organ.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Stillingen som kirkeverge er nå ledig i Lavangen kommune og det er en førti prosent stilling som utlyses. Kirkeverge er ett av verdens eldste yrker som går helt tilbake til år 1150 og er nevnt i Frostatingloven. Menighetsrådsleder Lill-Kristin Nilsen forteller til nettavisen at det er ett undervurdert yrke, det er få som tenker på hvor viktig det er,  men man kan faktisk sammenligne det med en rådmannstilling i kommunen. Man har ansvaret for personal og økonomi styring, itilegg er det ansvar for kirka vår, forvaltning av kirkegården og å være sekretær for meninghetsrådet.  Videre forteller Lill-Kristin Nilsen at de søker etter en person med utdannelse innen økonomi/ledelse men at erfaring blir vektlagt. Det er også en fordel om man har noe erfaring og interesse for eldre bygg og kirkebygg, da vi har en kirke fra 1891 som naturligvis trenger både reprasjoner og vedlikehold.

Personlige egenskaper

Leder for menighetsrådet i Lavangen er klar på hva den nye kirkevergen bør inneha av kvalifikasjoner. - Vedkommende bør ha kjennskap til kirka og hva som ligger i teoloigien bak, vi ligger jo å ett samisk område så kjennskap til språket er også en fordel , sier menighetsrådsleder Lill-Kristin Nilsen til nettavisen. - Dette er jo en stilling der man er øverste leder for ett folkevalgt organ så personlige egenskaper veier også tungt i forbindelse med å være kirkeverge, man vil ha kontordager sammen med sognepresten å samarbeide  med menighetsrådet  og resten som er knyttet til kirken, forteller Lill-Kristin Nilsen og avslutter med at søknadsfristen er 10.oktober.