Salangen-Nyheter

Du har rett til å ha det bra:

- Du skal ha det bedre

Nettsiden skal skape trygghet og gi kunnskap som fører til handling.

SJØVEGAN: Utdanningsdirektoratet har lansert en ny nettside om mobbing for barn, unge og foreldre for å formidle informasjon, råd og rettigheter for å skape en bedre hverdag for elevene.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Under elevundersøkelsen i fjor som ble tatt av Norges elever svarte 3,7 % av elevene at de opplever mobbing flere ganger i måneden. Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet Elin Bakke-Lorentzen sier at dette utgjør over 30.000 elever i norske skoler. - Det vi ser er at det er verst hos de yngre aldersgruppene, og det blir færre som opplever mobbing når de kommer opp i videregående, men det er fortsatt et stort problem for mange, sier hun til nettavisen.

Mobbing et konstant problem

Hun sier at mobbing er vanskelig å måle nøyaktig, men selv om det er færre som opplever mobbing sammenlignet med tidligere undersøkelser er det fortsatt et stort problem. - Det har vært en liten nedgang noe som er det mest alvorligste, at problemet holder seg konstant, nevner hun videre og legger til at en elev kan be skolen om å gjøre tiltak for at du som elev skal få et bedre miljø.

Ny nettportal

Utdanningsdirektoratet har kommet med ny nettside der de har snakket med barn og unge, og en rekke organisasjoner som er i direkte kontakt med barn, unge og foreldre om mobbing, for å samle kompetansen til å forebygge, stoppe og følge opp mobbing. Nettsiden er et av mange virkemidler som er viktig i kampen mot mobbing i barnehage og skole. - Vi har prøvd å samle informasjon for å gjøre det enklere for barn og unge, og foreldre til å finne informasjon for å slippe å gå på mange forskjellige nettsider, avslutter Bakke-Lorentzen og legger til at det finnes lover og regler om mobbing.

Du har rett til å ha det bra - Nullmobbing.no