Salangen-Nyheter

Mange flinke ungdommer:

Nytt fylkesstyre i AUF

Det nye fylkesstyret i Troms AUF består av: bakerst fra venstre: Brynjar A. Saus, August Hansen, Vebjørn Karvonen og May-Britt Simonsen. I midten fra venstre: Malin B. Woll, Susan Hellum, Iris Sandholt, Torje Hanssen og Sunniva Nyborg. Fremst fra venstre: Adrian Traasdahl, Ingvild Østby og Jonas S. Nilsen.

SJØVEGAN/TROMSØ: Mange flinke ungdommer fra hele Troms fylke er klare for å gjøre en jobb i Troms AUF sitt nyvalgte fylkesstyre. To av representantene er fra Salangen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Det er Susan Hellum og Malin B. Woll som er representanter fra Salangen i fylkesstyret. På møtet i helga var det gode debatter, ny politikk og valg av ny fylkesleder. - Det beste med å være med på årsmøte er å se at våre ideer kan bli nasjonal politikk. Alle ideer kommer fra et sted, og det kan godt være på årsmøtet til AUF i Troms, sier Iris Moseng Sandholt, nyvalgt leder for AUF i Troms. Hun var en av 70 ungdommer som var samlet i Tromsø for å diskutere politiske saker og vedta nye politiske ideer. Det ble vedtatt et skolemanifest og et miljømanifest. Skole og miljø er to av AUFs hovedsaker, derfor fikk disse to temaene hovedfokuset i år. - Vi har en god bredde blant våre medlemmer, det gjenspeiles i AUF i Troms sin gode skole- og miljøpolitikk, forklarer Iris.

Mottok applaus

Fylkessleder gjennom to år, Tor-Martin Torbergsen, ble takket av til stående applaus fra årsmøtet. - Jeg er utrolig takknemlig for at jeg i to år har fått lov til å lede denne organisasjonen. Det har vært lærerikt og givende på alle plan, avslutter en rørt Tor-Martin. Han ble byttet ut med Iris Moseng Sandholt, en 20-årig student fra Akershus. - Det er spennende at de lar en “søring” overta styringen, men jeg gleder meg mye og er veldig klar for å gjøre en god jobb. Hennes mål for 2015 er å øke medlemstallet ytterlige og få enda mer gjennomslag for AUF-politikk hos Troms Arbeiderparti. Det nye fylkesstyret som skal styre organisasjonen sammen med Iris består av ungdommer fra Storfjord i nord til Harstad i sør, og aldersspennet er stort. - Styrken til AUF er at vi har så mange ulike ungdommer som velger å bruke tiden på politikk. Om man er 15 eller 23 er uviktig når vi har et felles mål om å få gjennomslag for sosialdemokratisk politikk, forteller en tydelig stolt nyvalgt leder.

Det nye fylkesstyret består av:

Leder                                      Iris Moseng Sandholt 20 år                           Tromsø

Politisk nestleder                    August Hansen                      22 år                           Harstad

Organisatorisk nestleder        Malin Bredahl Woll                 18 år                           Salangen

1. styremedlem                      Siri Marie Sandbakken          19 år                           Målselv

2. styremedlem                      Jonas Stenberg Nilsen           17 år                           Storfjord

3. styremedlem                      May-Britt Simonsen               15 år                           Lenvik

4. styremedlem                      Brynjar Andersen Saus          18 år                           Tromsø

1. vara                                    Sunniva Nyborg                     18 år                           Tromsø

2. vara                                    Torje Hanssen                        17 år                           Svalbard

3. vara                                    Ingvild Elise Østby                 15 år                           Harstad

4. vara                                    Adrian Traasdahl                    16 år                           Målselv

5. vara                                    Susan Hellum                        17 år                           Salangen

6. vara                                    Vebjørn Karvonen                  16 år                           Storfjord