Salangen-Nyheter

Ny renovasjonsavtale:

Høyere ambisjonsnivå

Innbygger Jarle Adolfsen mener kommunen må være mer kritisk til renovasjonsavtale for fremtiden. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Salangen kommune er i en prosess med å bestemme seg for videre renovasjonsavtale. - Kommunen har ansvaret for at avfall blir samla inn og håndtert på en god måte, hvor innbyggerne betaler etter selvkostprinsippet, sier Jarle Adolfsen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Det viser seg at folk flest i Salangen kommune er veldig opptatt av avfallshåndteringen i kommunen. Det erfarer nettavisen etter at saka om kildesortering var publisert i går. Dette har skapt et stort engasjement hos befolkningen, og viser at innbyggerne er opptatt av miljøet hvor de bor.

Dårlig informasjon

Nettavisen mottok en henvendelse fra innbygger Jarle Adolfsen. Han stiller spørsmålstegn med informasjonsflyten til innbyggerne fra kommunen, i forhold til ny renovasjonsavtale. - Det er veldig rart at ikke Salangen kommune har gått ut med tydelig informasjon på forhånd, og informert innbyggerne om at dette var en midlertidig løsning, og at folk skulle fortsette med kildesortering som før, også i denne perioden, frem til ny renovasjonsavtale var på plass, sier en tydelig engasjert Adolfsen. Han mener at slik det er nå så blir folk frustrert over dagens håndtering. - Salangen kommune skulle absolutt kommet med et informasjonsskriv til innbyggerne om denne saken, og hva som skjer nå, og om hvordan det blir fremover, sier han. Han håper også at i vurderinga av nytt renovasjonsselskap at ikke prislappen er avgjørende faktor alene på avgjørelsen.

Gjenvinning

Viktigere er hvilke ordninger for kildesortering og gjenvinning som kan iverksettes. - Her må kommunen på vegne av innbyggerne ha et høyest mulig ambisjonsnivå. Til nå har vi greie ordninger for en del kategorier, men for mye går ennå til forbrenning. Plast er en kategori som bør sorteres ut til gjenvinning, og ikke brennes . For hvert kilo plast som gjenvinnes spares to kilo olje! Gjenvunnet plast blir til nye produkter. Materialgjenvinnig av plast er klima-messig lønnsomt i flg. Østlandsforskning AS, sier Adolfsen.

Egen kategori

Han mener at matavfall er en annen kategori som ikke bør havne på fyllinger eller i forbrenningsovner, men gjenvinnes gjennom kompostering. - Alt matavfall som er organisk nedbrytbart kan bli til jordforbedring både i hager og parkanlegg. Og ikke alt ”matavfall” er avfall. Det er forstemmende å vite at vi nordmenn hvert år kaster 300 000 tonn mat som kunne vært spist ! Her er det snakk om å endre holdninger og forbruksvaner slik at denne spisbare maten ikke havner i søppeldunken, understreker Jarle. Han ufordrer nå Salangen kommune til å stille betingelser i anbudsrunden, og følge opp gjennom løpende kontroll av antatt selskap!.